Dotaz #679

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 02. 10. 2017
MARC 21 100, 110, 700, 710
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. července 2018

Charakteristika problému

Dobrý den. Při zpracování souboru Poselství papeže Jana Pavla II, vydávaných většinou Českou biskupskou konferencí, vyvstal problém, jaké záhlaví pro autora zvolit, zda pole 100 nebo 110. Vydává je papež jako osoba nebo jako instituce? Nahlédnutím do katalogu NK jsem zjistila, že ani tam asi jistota nepanovala, protože jsou přibližně stejně zastoupeny obě varianty. Prosím o názor, čemu dát přednost a zda použít jako vedlejší záhlaví tu variantu, která není v záhlaví hlavním, aby se záznam našel tam i tam. Děkuji

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Podle pravidel se hlavní představitelé církví, států a mezinárodních organizací (tedy např. papež, prezident, generální tajemník OSN, ...) uvádějí v polích 110/710 jako podřízená složka korporace - například:

$aKatolická církev. $bPapež (2005-2013 : Benedikt XVI.) $7ko2007248572

Musí však jít o dokumenty, publikované touto osobou z titulu její funkce.
U papeže typicky buly, encykliky, oficiální poselství koncilu, synodu apod.
U hlavy státu to jsou např. sdělení legislativě, proklamace, výkonná nařízení - v těchto případech se jedná převážně o dokumenty související s právní praxí v zemích s prezidentským systémem (USA), v našich podmínkách se taková záhlaví vyskytnou jenom vzácně.

Ve všech ostatních případech budou tyto osoby uváděny v polích 100/700 jako personální záhlaví (hlavy států a organizací pod svým vlastním jménem, papež pod přijatým papežským jménem).

Záhlaví pro takové autory se ovšem pro jedno dílo uvádějí pouze jednou - buď jako osobní jméno, nebo jako korporace.
(Výjimka může nastat v případě, kdy popisujeme zdroj obsahující různá vyjádření autora, která přednesl jak z titulu své funkce, tak jako soukromá osoba.)

U poselství papeže tedy bude záležet na tom, z jaké pozice bylo sděleno. Pravidla skutečně doslova uvádějí „oficiální poselství koncilu, synodu apod.“, konkrétnější vodítko neposkytují.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena