Dotaz #677

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 16. 08. 2017
MARC 21 245, 264, 340
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. září 2017

Charakteristika problému

Jakým způsobem se v záznamu zapisuje informace, že se jedná o rukopis? (Které pole je zde náhradou za dřívější zápis v poli 245 v podpoli $h?)

Myšleno nikoli jako starý rukopis, ale jako zdroj nepublikovaný veřejně (např. vlastnoruční dopis, strojopis/rozmnoženina disertace apod.)

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 29.11.2023 (v souladu s dotazem 852)

Většinu informací, dříve zapisovaných v poli 245 v podpoli $h, nyní zapisujeme v polích 336, 337 a 338.

Informace o technice záznamu, tedy například „rukopis“, „strojopis“ apod., se zapisuje v poli 340, v podpoli $d:
340     $d rukopis

V souladu s tím musí být v návěští na pozici 06 uveden kód „t“ (=rukopisný textový dokument) a v poli 264 bude mít druhý indikátor hodnotu „0“.

   

Návrh řešení

Tato informace se zapisuje v poli 340, v podpoli $d:
340   $d rukopis

V souladu s tím musí být v návěští na pozici 06 uveden kód „t“ (=rukopisný textový dokument) a v poli 264 bude mít druhý indikátor hodnotu „0“.

   

Komentáře

Myslím si, že zápis v 340$d nahrazuje dřívější pole 245$h pouze částečně neboť zápis 245$h[rukopis] označoval zdroj nepublikovaný veřejně zatímco zápis 340$drukopis pouze říká, že zdroj byl napsaný rukou tj. nedá se např. použít pro vysokoškolské práce psané strojem nebo psané na počítači a poté vytištěné nebo uložené na CD-ROM.

22. 08. 2017 12:00

Když se podíváte do manuálu MARC 21, zjistíte, že podpole $d je určeno pro zápis techniky záznamu, tedy tam můžete napsat i tu "techniku" rukopisu, např. psáno na počítači, psáno na psacím stroji.

27. 09. 2017 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena