Dotaz #492

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 08. 2010
MARC 21 504
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. září 2010

Charakteristika problému

Jaký je rozdíl mezi bibliografií a bibliografickými odkazy tj. kdy se používá poznámka Obsahuje bibliografii/bibliografie a kdy poznámka Obsahuje bibliografické odkazy.

Rozhodnutí o řešení

Revize 10.2.2022. Platné i pro pravidla RDA.

   

Návrh řešení

Bibliografie je souvislý soupis literatury, v tomto případě obvykle na konci celé knihy nebo na koncích jednotlivých kapitol.

Bibliografický odkaz je odkaz na jeden konkrétní dokument, vztahující se k určitému místu v textu knihy.
Záznamy, které máme na mysli v bibliografickém popisu při použití termínu „bibliografické odkazy“, bývají většinou uvedeny buď pod čarou na stránce u příslušného textu, nebo na konci knihy/kapitoly jako součást poznámek, na něž se z textu odkazuje. (Takový soupis pak neobsahuje pouze bibliografické citace, ale i další komentáře a poznámky; pouze u některých bodů je buďto samostatně nebo jako doplněk k textu poznámky ocitován dokument, na nějž se odkazuje.)

>>   Pokud tedy kniha obsahuje pouze souvislý soupis/souvislé soupisy literatury (bez ohledu na to, jestli je na ně z textu odkazováno nebo ne), zapíšeme poznámku „Obsahuje bibliografii“ nebo „Obsahuje bibliografie“.

>>   Pokud jsou v textu odkazy na dokumenty, které jsou ocitovány přímo na téže stránce, nebo je na konci knihy/kapitol apod. soupis poznámek a komentářů textu, jejichž součástí jsou v některých případech i citace dokumentů, zapíšeme poznámku „Obsahuje bibliografické odkazy“.

>>   Pokud dokument obsahuje souvislé soupisy literatury a zároveň i odkazy na jednotlivých stránkách, odkazy jako součást dalších poznámek apod., zapíšeme „Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy“, případně „Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy“

   

Komentáře

S, ve Stanovisku odp. prac. uvedeným, rozlišením mezi bibliografií a bibliografickými odkazy souhlasím, ale nevím, jestli si zbytečne nekomplikujeme práci. Podle LCRI 2.7B18. (a dalších zdrojů) by se totiž pro všechny typy bibliografii měla používat pouze jedna obecná poznámka. Problém je jen v tom, že formulace této poznámky je jiná v AACR2R a jiná v LCRI. Dle AACR2R: Includes bibliographies nebo Bibliography: p. 203-207. Dle LCRI: Includes bibliographical references nebo Includes bibliographical references (p. 310-325).
31. 08. 2010 12:00

LCRI (Interpretace Library of Congress) doporučují používat vždy formulaci „Obsahuje bibliografické odkazy“. Potíž je v tom, že např. seznam literatury k tématu pro další studium nelze považovat za bibliografické odkazy (a pro občasné citace v poznámkách pod čarou se zase nehodí označení „bibliografie“).

Poznámka o bibliografii nebývá zařazena mezi údaje pro porovnánání na duplicity. Nehrozí tedy nebezpečí, že by mohlo způsobit problémy v Souborném katalogu nebo dalších databázích, kdyby různí katalogizátoři v některém případě rozdílně vyhodnotili, co je bibliografie a co odkaz, případně pro obojí použili souhrnně pouze jeden z těchto výrazů.
Proto asi není nutné formulaci více sjednocovat.

-- J.Přibylová, NK ČR

02. 09. 2010 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena