Dotaz #275

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 12. 2005
MARC 21 9XX
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. ledna 2006

Charakteristika problému

Zajímalo by mne, kde bych mohla zjistit, jak jsou definována národní pole 9XX v MARC21. Na stránkách NK jsem našla pouze informativní materiál pro UNIMARC. Konkrétně mě zajímá, jak je definováno pole 902, které se používá při katalogizaci iterací. V UNIMARCu se ještě nepoužívalo. Děkuji

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pole 902 je národní/interní pole, používané ve formátu MARC 21 i UNIMARC v dále specifikovaných případech při popisu pokračujících zdrojů.

a) u seriálů, kde je jeho jednotlivým sešitům neoprávněně přiděleno ISBN, nebo při změně úrovně monografického zpracování díla na úroveň seriálovou (u opakovaných konferencí apod.)

b) u iterací, kdy jednotlivé svazky mají vlastní ISBN.

U aktualizací na volných listech se používají pro zápis ISBN regulérní pole 020/MARC 21, 010/UNIMARC, protože pro celé dílo bývá přidělováno jedno ISBN.

Pole 902 má stejnou strukturu jako pole 020 a umožňuje opakovaný zápis ISBN doplňovaných sešitů nebo iterací. Pole je nepovinné, v současné době je používají především NK, MZK a VKOL.

Dílčí příklady (MARC 21):

1112 $aDen mléka (konference)
24510 $aDen mléka ... :$bsborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze pořádané ...
500 $aJednotlivé sv. mají ISBN
902 $a80-213-0337-9(1997 : brož)
902 $a80-213-0405-7(1998 : brož)

245 00 $aDaňová evidence :$bvýklad je zpracován k právnímu stavu ke dni ...
500 $aJednotlivé sv. mají ISBN
500 $aPopsáno podle: 2005
902 $a80-7357-077-7(2005 : brož.)

020 $a80-86229-14-9 (volné listy v pořadači)
24510 $aDaňově uznatelné výdaje od A do Z
310 $aAktualizováno 4 x ročně
500 $aPopsáno podle: základní dílo (vyd. 2000) včetně 21. aktualizace (únor 2005)

Dílčí příklady (UNIMARC):

2001 $aDen mléka ...$esborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze pořádané ...
301 $aJednotlivé sv. mají ISBN
71012 $aDen mléka$c(konference)
902 $a80-213-0337-9(1997 : brož)
902 $a80-213-0405-7(1998 : brož)

2001 $aDaňová evidence$evýklad je zpracován k právnímu stavu ke dni ...
301 $aJednotlivé sv. mají ISBN
315 $aPopsáno podle: 2005
902 $a80-7357-077-7(2005 : brož.)

010 $a80-86229-14-9 (volné listy v pořadači)
2001 $aDaňově uznatelné výdaje od A do Z
301 $aPopsáno podle: základní dílo (vyd. 2000) včetně 21. aktualizace (únor 2005)
326 $aAktualizováno 4 x ročně

Aktualizovaný přehled používaných polí bloku 9XX MARC 21 a UNIMARC : bibliografický formát. Národní pole, podpole, hodnoty indikátorů je vystaven na adrese zde

Návrh řešení

Národní pole 9XX se používají v bibliografických formátech UNIMARC i MARC 21 stejně.
Informativní materiál vystavený na webu Národní knihovny tedy platí i pro národní pole v MARC 21.
Pole 902 je další národní pole, používá se při popisu integračních zdrojů - zatím do informativního materiálu doplněno nebylo, ale jeho struktura je stejná jako struktura pole 020/MARC 21 a 010/UNIMARC.

Dílčí příklad (MARC 21):

1112 $aDen mléka (konference)
24510 $aDen mléka ...$bsborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze pořádané ...
500 $aJednotlivé sv. mají ISBN
902 $a80-213-0337-9(1997 : brož)
902 $a80-213-0405-7(1998 : brož)

Komentáře

Pole bloku 9XX vystavíme začátkem ledna 2006, opakovaně si to slibuji již delší dobu, ale pořád je tam nějaký pohyb. Ve většině případů jsou pole totožná, jsou tam ale výjimky: např. Pole 904-905 MARC 21 má v UNIMARC protějšek v řádných polích 140-141; pole 935-942 UNIMARC naopak v řádných polích bloku 6xx MARC 21. Rozdíly jsou i v označení nestandardních podpolí. Edita Lichtenbergová
22. 12. 2005 12:00
Mám 3 připomínky k poli 902: 1) pole by mělo mít stejnou strukturu jako pole 020/MARC 21 a 010/UNIMARC (ten souběh formátů je náročný). 2) používá se pole 902 pouze při popisu integračních zdrojů nebo i seriálů? (uvedený příklad je seriál!). 3) Jaké důvody vedly k vytvoření pole 902 - proč se nepoužívá standardní pole 020/MARC 21 a 010/UNIMARC?
05. 01. 2006 12:00
Kdy konkrétně se používá pole 902? Při popisu seriálů (tady snad ano) / aktualizací na volných listech (proč tady, když aktualizace mají většinou 1 ISBN) /iterací (???). Pravidlo AACR2R 12.8B1. říká Uveďte ISSN nebo ISBN patřící ke zdroji ... tj. jde o standardní údaj.
06. 01. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena