Dotaz #265

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 11. 2005
MARC 21 LDR
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. listopadu 2005

Charakteristika problému

Hodnota kódu pro záznamy na nižší než minimální úrovni - případě s rozlišením, zda byly údaje ověřeny v NA či nikoli

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Použití hodnoty kódu v návěští na pozici 17 (Úroveň úplnosti záznamu) záleží na rozhodnutí příslušné katalogizační agentury, a to především podle účelu použití záznamu, podle požadované úrovně úplnosti záznamů o dokumentech, zda má možnost měnit hodnoty kódu v průběhu zpracování.

Podle rozhodnutí Pracovní skupiny pro jmenné zpracování knih (z jednání 15.4.2004) se pro minimální záznamy bez ověření údajů v NA doporučuje hodnota kódu 3, pro minimální záznamy s ověřením údajů v NA se doporučuje hodnota kódu 7.

Např. Národní knihovna ČR při zpracování současné české produkce dosahuje vždy úplné úrovně (kód #), proto používá již od počátku v pracovním listu (MARC 21) v LAB/17 tento kód.

Podle manuálu MARC 21. Bibliografický formát. Sv. 1, by se kód s hodnotou 3 měl používat i pro záznamy, které nesplňují požadavky minimálního záznamu, tedy na nižší úrovni než je minimální záznam. Další hodnoty kódu v LAB/17 jsou v manuálu poměrně přesně specifikovány - kód 2 především pro retrokonverzi, bez dokumentu v ruce; kód 4 pro záznam úplnější než minimální úroveň; kód 5 pro prozatímní nehotový záznam; kód 7 - splňuje požadavky na mininální záznam; kód u - nepoužívá se, jde-li o nově vytvořený či aktualizovaný záznam; kód z - pojetí úrovně záznamu nelze pro záznam použít.

Přehled všech kódů označujících úplnost bibliografických údajů v záznamu s vysvětlením viz MARC 21. Bibliografický formát. Sv. 1 - Návěští/Pozice 17.

Návrh řešení

Hodnota kódu v návěští na pozici 17 (Úroveň úplnosti záznamu) záleží na rozhodnutí příslušné katalogizační agentury - na jaké úrovni zpracovává záznamy o dokumentech, zda má možnost měnit hodnoty kódu v průběhu zpracování.

Např. Národní knihovna ČR při zpracování současné české produkce dosahuje vždy úplné úrovně (kód #), proto používá již od počátku v pracovním listu (MARC 21) v LAB/17 tento kód.
Přehled dalších kódů viz MARC 21. Bibliografický formát. Sv. 1 - Návěští/Pozice 17.

Komentáře

Upřesnění dotazu: pro záznamy na nižší než minimální úrovni (ať již s ověřením údajů v NA či nikoli) jsme použivali doposud hodnotu 3 = zkrácený záznam. Tato hodnota však byla vyhrazena pro minimální záznamy bez ověření údajů v NA (viz Zápis z jednání PS pro jmenné zpracování knih dne 15.4.2004). Takže nyní "hledáme" jinou vhodnou hodnotu.
08. 11. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena