Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
683 U anonymního díla je v knize uveden název originálu, který ale není dohledatelný v žádné zahraniční knihovně ani v žádných jiných zdrojích. Bude v tomto případě vytvořen unifikovaný název do pole 130?... 130, 240, 765 XXX Schváleno
763 Zkouška databáze XXX Schváleno
262 Kde bych mohla zjistit, jak je definováno pole 902, které se používá při katalogizaci iterací? 020, 902 XXX Schváleno
543 Do jakého pole by měl být zapisován údaj "Editio stereotypa". V záznamech v SK ČR se tento údaj objevuje jako další názvová informace, údaj o vydaní nebo údaj o edici. 250 XXX Schváleno
541 Místo vydání (Praha x V Praze) - publikace vydané nakladatelstvím Oeconomica. Údaje na tit. s.: nad názvem je uvedeno Vysoká škola ekonomická v Praze, pod názvem je logo nakladatelství + rok vydání ... 264 XXX Schváleno
630 Má se dle RDA uvést do údajů o vydání celá fráze, pokud je např. v publikaci uvedeno "First published 2013 by Palgrave Macmillan", nebo stačí "First published"? 250 XXX Schváleno
667 Jaký text uvádět do 856y, když je na webu volně dostupná kompletní monografie (např. v PDF) - Plný text nebo Digitální verze? 856 XXX Schváleno
218 Náš dotaz se týká Návěští LDR. Jaký status záznamu ve znakové pozici 05 se používá při přebírání záznamů z NK nebo jiných knihoven? Platí status záznamu n jen pro úplně nový záznam? Mění se statusy zá... 05 XXX Schváleno
626 Dobrý den, rád bych ze zeptal na správný zápis vyskytující se, převážně, u ruských titulů: TL: Istorija russkoj sovetskoj literatury. Tom II. 1929-1941. Vlevo od TL: Istorija russkoj sovetskoj literat... 245 XXX Schváleno
526 Ve staré verzi ázerbájdžánštiny psané cyrilicí (azbukou) se písmeno „ə" (vypadá tedy jako malé „e" otočené o 180 stupňů) přepisovalo jako „ä". Toto písmeno se nyní objevuje i v nové verzi ázerbájdžá... 008, 041 XXX Schváleno
456 V publikacích německé provenience se často objevuje v oblasti údajů o vydání výraz "Tausend" (zkr. Tsd) s číselnou hodnotou, např.: 2. verb. Aufl., 11.-20. Tausend Co to přesně znamená, lze to uvést d... 250 XXX Schváleno
195 Sdělte, prosím, zda je nějaký rozdíl mezi : název z tiráže x název v tiráži. Děkujeme Matoušová, Volfová, Poláková JVK České Budějovice 246, 500 XXX Schváleno
618 Jaké role se mají dávat u akcí (konference, semináře) v polích 111/$4 a 711/$4? Aut nebo oth? Jiná vhodná role asi není. 111, 711 XXX Schváleno
435 Prosím o shrnutí, které autory dáváme do hlavního záhlaví (100) a které do vedlejšího (700). Jasní jsou spisovatelé, skladatelé u hudebnin, výtvarníci u reprodukcí děl, ale kteří další autoři s nějako... 100, 700 XXX Schváleno
418 V dotazu 304 je napsáno, že identifikátor kontrolního čísla v poli 003 obsahuje kód instituce/agentury, jejíž systémové číslo je uvedeno v poli 001. Pokud převezmeme záznam z jiné knihovny, přepíše se... 003 XXX Schváleno
417 Podle čeho se rozhodujeme, zda číslo části uvedeme do podpole "245n" nebo necháme jako součást hlavního názvu v popoli "a"? Viz např. nejednost záznamů v Souborném katalogu u publikace "Deník odbarven... 245 XXX Schváleno
414 Dobrý den, uvědomuji si, že už jednou bylo zodpovězeno, že obsahuje-li kniha frontispice, uvádí se tento údaj do poznámky. Mám však přeci jen dotaz ještě se této problematikly týkající. Katalogizuji z... 300, 500 XXX Schváleno
100 Jak vyplnit pole UNIMARCu 101 - jazyk dokumentu u překladových dokumentů, v případě že v se v deskriptivních údajích zmínka o překladu nenachází. Týká se starších záznamů vytvořených při retrokonverzi... 041, 500 XXX Schváleno
807 Nakladatel ve spojení s místem vydání ale ve frázi. V dotazu 800 se řešilo co s nakladatelem ve spojení s místem vydání, závěr byl, že rozdělit do příslušných podpolí. Ale zároveň bychom měli zapisova... 264 XXX Schváleno
404 Zápis souběžných názvů u divadelních programů. Název programu (v podpoli 245 $a) se obvykle skládá ze jména autora a názvu předváděného díla: 245 00 $aRichard Wagner, Bludný Holanďan Často divadelní... 245 $a, $b XXX Schváleno
318 Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zda byste nám mohli poradit, jakým způsobem bychom měli katalogizovat separáty a hlavně nálezové zprávy (zprávy týkající archeologických nálezů - které ale nejsou v... 580 XXX Schváleno
787 Vztahuje se zápis iniciál bez mezer v údajích o odpovědnosti také na případy, kdy jsou uvedeny pouze iniciály autora (např. v textu je napsáno E. B.)? Nebo by iniciála křestního jména a iniciála příjm... 245 XXX Schváleno
571 Dobrý den, prosím, může se vyskytovat v názvových údajích o edici dvojtečka? A když ano, tak v jakém případě? Děkuji Hlaváčková 490, 830 XXX Schváleno
569 Prosím o rozhodnutí, do kterého z polí MARC21 uvádět číslo DOI - Digital Object Identifier, tj. číslo pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě - týká se odborných článků i monografií. Podle... 024, 856 XXX Schváleno
564 Zápis úvodního členu u zdrojového dokumentu v podpoli t . Má se člen vynechat nebo zapsat? př. 773 $t Ionisierende Strahlung in Diagnostik und Therapie der gynäkologischen Karzinome nebo 773 $t Die io... 773 XXX Schváleno
786 Jak uvést do pole 264 rok vydání, když je v dokumentu uvedeno 54? Mám uvést údaj tak jak je? Nebo mám do hranaté závorky uvést i celé datum 1954? 264 XXX Schváleno
371 Jaký jazyk uvést do jazyka originálu, je-li v dokumentu uvedeno pouze "přeloženo ze srbochorvatštiny"? 008, 041 XXX Schváleno
304 Prosím o radu, jaké údaje máme zapisovat do polí 001 a 003 formátu MARC21? 001, 003 XXX Schváleno
758 Pokud je uvedeno "kolektiv autorů" až na dalším prameni popisu a na tom hlavním není žádný údaj o odpovědnosti, zapisuje se tento termín do 245c nebo ne? 245 XXX Schváleno
540 Kniha (ISBN 978-1-883011-14-7)pod společným názvem obsahuje 3 novely, které jsem zapsala do pole 505 v úrovni rozšířené. Jeden z názvů je číslovka: "1919". Do jakého pole či podpole rozepíšu název slo... 505, 740 XXX Schváleno
539 Kolektivní monografie: na titulní stránce uvedena na prvním místě editorka /jméno (ed.)/, pod ní tři autoři. Návrh řešení: V poli 245 bude v podpoli c editorka ; všichni tři autoři. Všichni čty... 100, 245, 700 XXX Schváleno
52 Jak zapsat v UNIMARCu poznámku k obsahu (pole 327) v případě, že hlavní pramen popisu obsahuje jak společný název, tak i názvy jednotlivých děl přičemž jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahu... XXX Schváleno
827 Mám dotaz ohledně zpracování separátu v RDA. PLatí stále použití polí 580 a 787? Viz dřívější dotaz č. 293. Nebo je vhodnější zapsat do pole 500 citační poznámku a do pole 740 název dokumentu, ze kter... 300, 500, 580, 787 XXX Schváleno
536 Sjednocení zápisu údajů o názvu a odpovědnosti (především interpunkce) v poli 245 u názvů typu: a) jeden autor O závazcích k náhradě škody : s přídavkem O úrocích dle rakouského práva občanského s ohl... 245, 700, 740 XXX Schváleno
534 Jak mám zapsat osoby, které spolu vedly rozhovor vydaný v článku, do pole 245 c, jaké role mám připsat jednotlivým osobám a jakým způsobem je mám uvést v záhlaví (pole 100, popř. 700)? Dotazovatel je... 245, 100, 700 XXX Schváleno
256 V záznamech JIB je v poli 260 $b uvedeno nakladatelství celou větou. Např. výrazy: in cooperation with ... ve spolupráci s ... Je to správné? Příklad: Siam undiscovered :Czech-Thai encounters between ... 260 $b XXX Schváleno
812 Když titul obsahuje několik QR kódů jako doplněk k textu , je možné QR kód zapsat do pole 300b nebo raději do Obecné poznámky? 300, 500 XXX Schváleno
488 Komiksy a adaptace. Do kterých polí zapsat autora původního díla + název (i když je stejný) u komiksů a adaptací? Např. Hamlet / ilustrovala Emma Vieceli. Podobný záznam: Romeo a Julie jsme našli v NK... 100, 700 XXX Schváleno
761 Složené listy / některé listy rozkládací. Jaké je správné řešení zápisu? Je rozdíl mezi těmito termíny? Někdy je v záznamech ve 300$a 25 stran (některé složené), někdy 300$a 25 stran (některé rozkláda... 300 XXX Schváleno
715 Považuje se vedoucí dizertační práce (školitel) za přispěvatele (osobu s vedlejší autorskou odpovědností) a má se uvádět v záznamu podle pravidel RDA? V práci je tento údaj obvykle uveden na titulním ... 245, 500, 700 XXX Schváleno
673 Je podle RDA autorský kolektiv totéž co přímí autoři? Máme publikaci, kde na titulní straně není uveden žádný autor, nicméně na rubu titulní strany jsou uvedeni dva sestavovatelé a pod nimi autorský k... 100, 245, 700 XXX Schváleno
719 XXX Schváleno
173 V SNA jsme narazili na různé formy zápisu v poli 200 podpoli $f. Jaký je tedy správný zápis mezer za interpunkčním znamínkem: 200 $a Apollónios z Pergy $f ca 262-190 př.Kr. 200 $a Archimédés $f ca... 100, 700 XXX Schváleno
126 Kniha Přijď lásko k nám od Danielle Steelová, vyšla ještě jednou pod názvem Cena štěstí jedná se o úplně stejnou knihu. Musí se vytvářet pro každou knihu nový záznam nebo stačí jen upravit počet svazk... 787 XXX Schváleno
629 Na titulní straně jsou pod hlavním názvem uvedeni 2 editoři (edited by) a 9 autorů v abecedním pořadí(authors:). Jeden z editorů je uveden i mezi autory. Žádné ze jmen není graficky zvýrazněno. Bude v... 100 XXX Schváleno
420 Jak zacházet s polem 040 při přebírání záznamů jiné knihovny? 040 XXX Schváleno
355 Jaký je rozdíl v užití polí 240 (unifikovaný název) a 730 (vedlejší záhlaví - unifikovaný název)? Respektive v jakých případech je vhodnější použít 240 a v jakých 730? Pole 240 se nepoužívá, pokud je ... 240, 730 XXX Schváleno
440 Dobrý den,píše se v údajích o rozsahu, chybí-li stránkování, zkratka l. nebo se zapisuje list. Např. [25]l. nebo [25] listů? U dotazu 21 používate zkratku l., jedná-li se o rozmezí stránek. U mnoha ka... 300 XXX Schváleno
544 Na titulním listě nakladatel Vintage Books, na další řádce stejným písmem A Division of Random House. A druhej případ na titulním listě nakladatel Macmillan a na rubu tit. listu Published in paperback... 260 XXX Schváleno
542 Doporučení pro popis monotematických čísel/svazků, příloh a rejstříků pokračujících zdrojů: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene- materialy/monotemc-08 V materi... 245, 490, 770, 772, ... XXX Schváleno