Dotaz #569

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 07. 2013
MARC 21 024, 856
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. srpna 2013

Charakteristika problému

Prosím o rozhodnutí, do kterého z polí MARC21 uvádět číslo DOI - Digital Object Identifier, tj. číslo pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě - týká se odborných článků i monografií. Podle MARC21 je možné užít pole 856, nebo, podle interpretací LOC i pole 024. Navrhovaný způsob záznamu: 024 $ačíslo DOI $2doi

Rozhodnutí o řešení

Revize 13.12.2021, platné i pro pravidla RDA

Pro zápis standardních (identifikačních) čísel je určeno pole 024 (MARC 21) / 017 (UNIMARC).
V podpoli $a se zapisuje číslo, v podpoli $2 kód pro zdroj čísla (=databáze nebo publikace definující/obsahující příslušné číslování); v tomto případě tedy kód „doi“ - viz seznam kódů na stránkách Library of Congress:
(http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html).

Příklad:
024 7# $a 10.2860/36325
            $2 doi

-----

*
Bližší informace k systému DOI jsou k dispozici zde:
http://www.doi.org/index.html

Stručná informace v češtině:
http://text.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-15

Návrh řešení

Pro zápis standardních (identifikačních) čísel je určeno pole 024.
V podpoli $a se zapisuje číslo, v podpoli $2 kód pro zdroj čísla (=databáze nebo publikace definující/obsahující příslušné číslování); v tomto případě tedy kód „doi“ - viz seznam kódů na stránkách Library of Congress:
(http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html).

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen navrhuji doplnit jeden konkrétní příklad pro lepší srozumitelnost
19. 07. 2013 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena