Dotaz #262

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 29. 09. 2005
MARC 21 020, 902
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. listopadu 2006

Charakteristika problému

Kde bych mohla zjistit, jak je definováno pole 902, které se používá při katalogizaci iterací?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pole 902 je určeno pro nadstandardní ISBN, používá se ve specifikovaných případech při popisu pokračujících zdrojů. Pole je opakovatelné a má stejnou strukturu a podpole jako ve formátu MARC 21 pole 020, a ve formátu UNIMARC pole 010.

Více o národních polích bloku 9 zde:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/blok-9xxuni-m21
http://www.nkp.cz/soubory/fond/blok-9xxuni-m21.doc

Součástí bibliografického záznamu je kromě polí 902 také všeobecná poznámka (pole MARC 21/500, pole UNIMARC/301) Jednotlivé sv. mají ISBN

Viz též řešení v dotazu 275.

Návrh řešení

Pole 902 je určeno pro nadstandardní ISBN, používá se pro zápis ISBN u seriálů - pole je opakovatelné a má stejnou strukturu a podpole jako ve formátu MARC 21 pole 020, a ve formátu UNIMARC pole 010.

Více o národních polích bloku 9 na adrese zde

Součástí bibliografického záznamu seriálu je kromě polí 902 také všeobecná poznámka (pole MARC 21/500, pole UNIMARC/301) Jednotlivé sv. mají ISBN

Viz též řešení v dotazech 238, 267, 301, 307, 309

Komentáře

Raději bych použila přesnější formulaci ze schváleného dotazu č. 275: "... používá se ... ve specifikovaných případech při popisu pokračujících zdrojů.", protože nejde jen o seriály, ale i o iterace a jako související dotaz bych uvedla právě dotaz č. 275 (nikoli dotazy 238, 267, 301, 307 a 309, které s uvedenou problematikou souvisí jen velmi volně)
11. 11. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena