Dotaz #456

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 10. 2009
MARC 21 250
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. listopadu 2009

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

V publikacích německé provenience se často objevuje v oblasti údajů o vydání výraz "Tausend" (zkr. Tsd) s číselnou hodnotou, např.: 2. verb. Aufl., 11.-20. Tausend Co to přesně znamená, lze to uvést do záznamu a do kterých polí?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné. K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Návrh řešení

Tausend = tisíc.

Tento údaj může znamenat část nákladu obsaženou v dotisku, ale náklady jednotlivých vydání se mohou i sčítat (= výtisky označené 1-10. Tausend, 11.-20. Tausend a 21.-30. Tausend mohou být právě tak tři různá vydání, jako jedno vydání se dvěma dotisky).
Stává se i to, že např. prvních 10 tisíc exemplářů vyšlo pod jiným názvem než navazující vydání označené 11.-20. Tausend.
Pokud není na dokumentu žádný další údaj o vydání, nikdy není jednoznačné, zda se jedná o další vydání nebo pouze o dotisk.

Údaj typu „xx Tausend“ tedy obvykle neuvádíme. Pouze výjimečně, pokud chybí jakýkoli jiný údaj o vydání/dotisku, zapíšeme ho v poli 250 (MARC 21) / 205 (UNIMARC).

 

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena