Dotaz #539

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 05. 01. 2012
MARC 21 100, 245, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 24. ledna 2012

Charakteristika problému

Kolektivní monografie: na titulní stránce uvedena na prvním místě editorka /jméno (ed.)/, pod ní tři autoři.

Návrh řešení:
V poli 245 bude v podpoli c editorka ; všichni tři autoři. Všichni čtyři pak budou v polích 700 ?

Rozhodnutí o řešení

ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ Z PRAVIDEL AACR2R, NENÍ AKTUALIZOVÁNO PRO PRAVIDLA RDA.
Platné instrukce viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a stránky Katalogizační politika.

V poli 245 (MARC 21) / 200 (UNIMARC) uvádíme autory tak, jak jsou uvedeni
na tit. s.
Pouze pokud je počet autorů se stejnou funkcí nebo se stejným stupněm odpovědnosti větší než 3, uvedeme jenom prvního z nich a výpustku označíme „... [et al.]“

Zde se nejedná o čtyři autory se stejnou funkcí/stupněm odpovědnosti, ale o tři přímé autory, z nichž první nebo nejvýrazněji uvedený bude zapsán jako hlavní záhlaví v poli 100 (MARC 21) / 700 (UNIMARC) a další dva jako vedlejší záhlaví v polích 700 (MARC 21) / 701 (UNIMARC).
Editorka bude vždy uvedena jako vedlejší záhlaví v poli 700 (MARC 21) / 702 (UNIMARC), bez ohledu na to, jestli dílo má nebo nemá hlavního autora.

MARC 21

100 1# $a Bílý, Antonín $4 aut
245 10 $a Dějiny /
             $c Jana Nováková (ed.) ; Antonín Bílý, Bohuslav Černý, Cyril Zelený
700 1# $a Černý, Bohuslav $4 aut
700 1# $a Zelený, Cyril $4 aut
700 1# $a Nováková, Jana $4 edt

UNIMARC

200 1# $a Dějiny
              $f Jana Nováková (ed.)
              $g Antonín Bílý, Bohuslav Černý, Cyril Zelený
700 #1 $a Bílý $b Antonín $4 070
701 #1 $a Černý $b Bohuslav $4 070
701 #1 $a Zelený $b Cyril $4 070
702 #1 $a Nováková $b Jana $4 340

Návrh řešení

V poli 245 (MARC 21) / 200 (UNIMARC) uvádíme autory tak, jak jsou uvedeni
na tit. s.
Pouze pokud je počet autorů se stejnou funkcí nebo se stejným stupněm odpovědnosti větší než 3, uvedeme pouze prvního z nich a výpustku označíme „... [et al.]“

Zde se nejedná o čtyři autory se stejnou funkcí/stupněm odpovědnosti, ale o tři přímé autory, z nichž první nebo nejvýrazněji uvedený bude zapsán jako hlavní záhlaví v poli 100 (MARC 21) / 700 (UNIMARC) a další dva jako vedlejší záhlaví v polích 700 (MARC 21) / 701 (UNIMARC).
Editorka bude vždy uvedena jako vedlejší záhlaví v poli 700 (MARC 21) / 702 (UNIMARC), bez ohledu na to, jestli dílo má nebo nemá hlavního autora.

V poli 245 budou v tomto případě autoři uvedeni v obráceném pořadí než na
tit. s. (na prvním místě přímí autoři, za nimi editorka), aby údaje nebyly matoucí.

MARC 21

100 1# $a Bílý, Antonín $4 aut
245 10 $a Dějiny /
           $c Antonín Bílý, Bohuslav Černý, Cyril Zelený ; Jana Nováková (ed.)
700 1# $a Černý, Bohuslav $4 aut
700 1# $a Zelený, Cyril $4 aut
700 1# $a Nováková, Jana $4 edt

UNIMARC

200 1# $a Dějiny
          $f Antonín Bílý, Bohuslav Černý, Cyril Zelený
          $g Jana Nováková (ed.)
700 #1 $a Bílý $b Antonín $4 070
701 #1 $a Černý $b Bohuslav $4 070
701 #1 $a Zelený $b Cyril $4 070
702 #1 $a Nováková $b Jana $4 340

   

Komentáře

Souhlasím s návrhem řešení.
10. 01. 2012 12:00
Souhlasim s řešením určení hlavního a vedlejšího záhlaví. Nevidim však důvod, proč kvůli tomu měnit pořadí původců v údajích o odpovědnosti. Pravidla AACR v 1.1F6 definují, že se údaje o odpovědnosti přepisují podle pořadí nebo postavení v hl. prameni popisu. Logické pořadí údajů se zapisuje v případě, že se údaje vyskytují v jiných pramenech popisu než v hlavním.
11. 01. 2012 12:00
Připojuji se ke stanovisku č. 1, rovněž nevidím důvod ke změně pořadí původců v údajích o odpovědnosti.
11. 01. 2012 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena