Dotaz #420

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 02. 2009
MARC 21 040
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. února 2009

Charakteristika problému

Jak zacházet s polem 040 při přebírání záznamů jiné knihovny?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Pole 040 obsahuje podpole:

$a knihovna, která záznam vytvořila
V záznamu zůstává tak, jak bylo.
$b jazyk katalogizace
U nás by měla být vždy čeština (kód "cze") – jedná se o jazyk KATALOGIZACE, tzn. jazyk, v němž jsou např. poznámky, kvalifikátory nebo věcný popis; pokud je v přebíraném záznamu jiný jazyk nebo není uveden žádný, zapíšeme také „cze“. (Za předpokladu, že zahraniční záznamy se neponechávají bez úpravy.)
$c agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby
Nevyplňujeme ani neměníme, viz dotaz 236.
$d knihovna, která záznam modifikovala
Pokud záznam projde „rukama“ několika knihoven, může být více výskytů; není bezpodmínečně nutno uchovávat v záznamu všechny, ale v případě, kdy přebírající knihovna udělala v záznamu nějaké úpravy, přidá podpole $d se svým kódem.
$e pro použitá pravidla katalogizace
Pokud byla použita pravidla AACR, mělo by být prázdné. V případě, kdy je toto podpole vyplněno (např. u záznamů převzatých z některých zahraničních knihoven), výskyt smažeme.

Jestliže se knihovna rozhodne z praktických důvodů použít pro dokument záznam, který je pouze podobný (jiné vydání, jiný titul ze stejného nakladatelství a ve stejné edici apod.), je to možné, ale je třeba mít na paměti, že se ve skutečnosti NEJEDNÁ o tentýž záznam, čili nesmíme v něm nechat pole 040 v původní podobě. V tomto případě pole 040 smažeme/přepíšeme a vytvoříme vlastní pole, v němž budou údaje odpovídající nově vytvořenému záznamu (v podpoli $a bude naše knihovna, podpole $c a $d budou prázdná).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena