Dotaz #683

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 20. 10. 2017
MARC 21 130, 240, 765
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. ledna 2018

Charakteristika problému

U anonymního díla je v knize uveden název originálu, který ale není dohledatelný v žádné zahraniční knihovně ani v žádných jiných zdrojích. Bude v tomto případě vytvořen unifikovaný název do pole 130? Nebo ho uvést jen do pole 765?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Pro takovouto situaci nelze vytvořit jednoznačnou interpretaci.

Záleží na mnoha hlediscích - především na důvěryhodnosti samotného popisovaného zdroje (publikace vydaná seriózní vědeckou institucí bude důvěryhodnější než paperbackové vydání populární literatury od málo známého autora), na provenienci a době vydání a s tím souvisejících možnostech originál dohledat (v některých zemích se elektronické katalogy začaly budovat až po roce 2000 a v prostředí Internetu lze najít pro danou jazykovou oblast jen velice málo informací; naproti tomu jestliže nelze dohledat žádné informace o díle, které mělo někdy v nedávné době vyjít v anglicky mluvících zemích, vypadá to skutečně podezřele) a mnohdy i na podobě samotného názvu (gramatické chyby nebo špatně zvolené výrazy v názvu „originálu“ apod.).

Tady skutečně nezbývá jiná možnost, než „úsudek katalogizátora“.
Rozhodně se nedoporučuje v případě natolik minimálních informací vytvářet řádný autoritní záznam na unifikovaný název.
Ale pokud katalogizátor vyhodnotí pramen informací jako důvěryhodný, může takový název originálu zapsat v poli 130/240.
V případě pochybností pak zapíšeme název originálu v poli 765.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena