Dotaz #371

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 18. 03. 2008
MARC 21 008, 041
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. dubna 2008

Charakteristika problému

Jaký jazyk uvést do jazyka originálu, je-li v dokumentu uvedeno pouze "přeloženo ze srbochorvatštiny"?

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 5.4.2022.

Pokud je v dokumentu uvedeno Přeloženo ze srbochorvatštiny, jde o souhrnný název jazyků chorvatštiny, srbštiny, bosenštiny nebo černohorštiny.
Často se pro srbochorvatštinu uvádí vysvětlení, že srbština je psaná cyrilicí, chorvatština latinkou - tento zjednodušený názor, bohužel, v praxi neobstojí, není vždy pravdivý.

Podle přílohy Kódy jazyků v MARC 21 i UNIMARC souhrnný kód pro srbochorvatštinu není, používají se tyto kódy:
- kód bos pro dokumenty v bosenštině
- kód cnr pro dokumenty v černohorštině
- kód hrv pro dokumenty v chorvatštině
- kód srp pro dokumenty v srbštině

Ve starších záznamech se mohou objevit i kódy:
- scr pro chorvatštinu, případně (u nejstarších záznamů) pro srbochorvatštinu psanou latinkou
- scc pro srbštinu, případně (u nejstarších záznamů) pro srbochorvatštinu psanou cyrilicí.

Pro zápis správného jazyka originálu je tedy třeba zjistit skutečný jazyk díla, případně ověřit v příslušných národních databázích nebo v Library of Congress.

   

Návrh řešení

Pokud je v dokumentu uvedeno Přeloženo ze srbochorvatštiny, jde o souhrnný název jazyků chorvatštiny, srbštiny nebo bosenštiny.
Často se pro srbochorvatštinu uvádí vysvětlení, že srbština je psaná cyrilicí, chorvatština latinkou - tento zjednodušený názor, bohužel, v praxi neobstojí, není vždy pravdivý.

Podle přílohy Kódy jazyků v MARC 21 i UNIMARC souhrnný kód pro srbochorvatštinu není, používají se tyto kódy:
- kód bos pro dokumenty v bosenštině
- kód hrv pro dokumenty v chorvatštině
- kód srp pro dokumenty v srbštině

Ve starších záznamech se mohou objevit i kódy:
- scr pro chorvatštinu, případně (u nejstarších záznamů) pro srbochorvatštinu psanou latinkou
- scc pro srbštinu, případně (u nejstarších záznamů) pro srbochorvatštinu psanou cyrilicí.

Pro zápis správného jazyka originálu je tedy třeba jazyk původního díla event. autora ověřit v příslušných národních databázích event. Kongresové knihovně (LC).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena