Dotaz #318

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 27. 11. 2006
MARC 21 580
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. prosince 2006

Charakteristika problému

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zda byste nám mohli poradit, jakým způsobem bychom měli katalogizovat separáty a hlavně nálezové zprávy (zprávy týkající archeologických nálezů - které ale nejsou vydány tiskem, pouze jsou na předtištěných formulářích). Děkuji za odpověď.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Katalogizace separátů viz dotaz 827

Pokud jde o katalogizaci nálezových zpráv, není problém katalogizovat či zaznamenávat publikované/zveřejněné nálezové zprávy (viz AACR2R, kapitola 13 Analytické záznamy nebo kapitola 2 Knihy, brožury a jednolistové tisky pro zveřejněné monografické studie o nálezech, event. kapitola 9 Elektronické zdroje a pod.).

Nálezová zpráva na předtištěném formuláři není typická knihovní jednotka. Pro jejich katalogizaci doporučujeme obrátit se spíše na specializovaná pracoviště (Národní archiv, Ústav památkové péče apod.)
Jako velmi obecnou instrukci pro katalogizaci nálezových zpráv lze doporučit i AACR2R/kapitolu 4 Rukopisy, která je určena pro popis rukopisných materiálů všech druhů (včetně na stroji psaných nebo tištěných výstupů z počítače).

Návrh řešení

Pokud jde o katalogizaci separátů - viz řešení především v dotazu 190, a dále 293 a 297 v této databázi.

Pokud jde o katalogizaci nálezových zpráv, není problém katalogizovat či zaznamenávat publikované nálezové zprávy (viz AACR2R, kapitola 13 Analytické záznamy nebo kapitola 2 Knihy, brožury a jednolistové tisky pro zveřejněné monografické studie o nálezech a pod.).
Nálezová zpráva na předtištěném formuláři není typická knihovní jednotka. Pro jejich katalogizaci doporučujeme obrátit se spíše na specializovaná pracoviště (Národní archiv, Ústav památkové péče apod.)

Komentáře

Dotaz č. 297 se nezabývá separáty. Při popisu nálezových zpráv, které nebyly vydány tiskem, by snad šlo využít pravidel z AACR2R, kapitola 4 Rukopisy
20. 12. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena