Dotaz #827

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 16. 02. 2023
MARC 21 300, 500, 580, 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova separáty
Komentáře šlo přidávat do 23. března 2023

Charakteristika problému

Mám dotaz ohledně zpracování separátu v RDA. PLatí stále použití polí 580 a 787? Viz dřívější dotaz č. 293. Nebo je vhodnější zapsat do pole 500 citační poznámku a do pole 740 název dokumentu, ze kterého byl separát vyňat? Můžete prosím uvést příklad?

Rozhodnutí o řešení

Údaje o zdrojovém dokumentu zapisujeme do pole 787, které bude začínat podpolem $i s textem „Separát z:“.
Pokud potřebujeme zapsat složitější text poznámky/návěští, nebo pokud zapisujeme pouze obecný údaj „Separát“ (bez informací o zdroji), použijeme pole 580.

787 08 $iSeparát z: $tFestschrift Th. G. Masaryk zum 80 Geburtstage.
            Zweiter Teil

787 08 $iSeparát z: $tActa Ethnographica Hungarica $g50 (2005)

245 10 $aWilliam E. Dodd, romantic historian and diplomatic Cassandra
580      $aSeparát

-------------

Další stále platné údaje specifické pro separát, které se objevily ve starších dotazech:

Návěští (LDR)
U separátu se na pozici 07 používá kód „m“ - bez ohledu na to, jestli se jedná o separát z monografie nebo ze seriálu.

Stránkování (pole 300 $a)
U separátu se zapisují stánky standardním způsobem, tj. pokud uvádíme rozsah stran (obvykle v případech, kdy se jedná o stránkování původního zdroje, tj. stránky neznamenají skutečný rozsah), uvádí se první číslovaná stránka.
Pokud katalogizující instituce považuje za nutné upozornit, např. s ohledem na citace, že separát (=článek, stať) ve skutečnosti začíná jinou stránkou, může to uvést v poznámce.

300 $a 11 stran
Buďto měl separát vlastní stránkování, nebo se náhodou jednalo o první článek v původním zdroji – v každém případě se tedy jedná o skutečný počet stran (s možnou odchylkou odpovídající pravidlům, tj. uvádíme poslední číslovanou stránku; je možné, že např. poslední strana nebyla číslovaná)

300 $a Strana 322-379
500 $a Skutečný rozsah stran: 321-380
První a poslední strana nebyly číslované. Poznámka rozhodně není povinná ani v úplném záznamu; je to jenom možnost, jak informaci zapsat, pokud to katalogizátor/instituce považuje za potřebné.

   

Návrh řešení

Platí řešení, schválené v dotazu 293 - tj. používáme pole 787, které bude začínat podpolem $i s textem „Separát z:“.
Pokud potřebujeme zapsat složitější text poznámky/návěští, nebo pokud zapisujeme pouze obecný údaj „Separát“ (bez informací o zdroji), použijeme pole 580.

-------------

Další stále platné údaje specifické pro separát, které se objevily ve starších dotazech:

Návěští (LDR)
U separátu se na pozici 07 používá kód „m“ - bez ohledu na to, jestli se jedná o separát z monografie nebo ze seriálu.

Stránkování (pole 300 $a)
U separátu se zapisují stánky standardním způsobem, tj. pokud uvádíme rozsah stran (obvykle v případech, kdy se jedná o stránkování původního zdroje, tj. stránky neznamenají skutečný rozsah), uvádí se první číslovaná stránka.
Pokud katalogizující instituce považuje za nutné upozornit, např. s ohledem na citace, že separát (=článek, stať) ve skutečnosti začíná jinou stránkou, může to uvést v poznámce.

300 $a 11 stran
Buďto měl separát vlastní stránkování, nebo se náhodou jednalo o první článek v původním zdroji – v každém případě se tedy jedná o skutečný počet stran (s možnou odchylkou odpovídající pravidlům, tj. uvádíme poslední číslovanou stránku; je možné, že např. poslední strana nebyla číslovaná)

300 $a Strana 322-379
500 $a Skutečný rozsah stran: 321-380
První a poslední strana nebyly číslované. Poznámka rozhodně není povinná ani v úplném záznamu; je to jenom možnost, jak informaci zapsat, pokud to katalogizátor/instituce považuje za potřebné.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena