Dotaz #829

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 23. 02. 2023
MARC 21 008, 264, 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. března 2023

Charakteristika problému

Jaká hodnota bude uvedena v souborném otevřeném záznamu dvoudílné publikace v poli 008 "Datum vydání 1 (07 - 10)", pokud nemám 1. díl a druhý díl byl vydán např. v roce 2021?
Uvádím správně na první pozici hodnotu 9999 (a na druhé 2021)?
Jak pak zapsat v poli 264 v podpoli c? Zapisuje se se spojovníkem natěsno např. $c -2021?

Rozhodnutí o řešení

Popisujeme vždy zdroj jako celek, bez ohledu na to, které konkrétní svazky má knihovna ve fondu (je to podobné, jako u chybějících stran: má-li knihovna ve fondu pouze vadný exemplář, zapisuje se v poli 300$a správný počet stran a údaj o chybějících stranách bude v údajích o exempláři).

U souborného záznamu (na vícesvazkovou monografii i na seriál) tedy zapisujeme v poli 300$a úplný počet svazků (je-li vydávání ukončeno a počet svazků je známý) a v polích 008 a 264 úplné roky vydávání.

S roky vydávání zacházíme stejně jako při popisu jednosvazkové monografie:

  • není-li rok na zdroji uveden (nebo nemáme v ruce první/poslední svazek), snažíme se údaj zjistit v důvěryhodných zdrojích (ideálně v národních bibliografiích nebo databázích jiných velkých knihoven, u novějších vydání na stránkách nakladatele apod.)
  • nedaří-li se údaj zjistit, snažíme se rok odhadnout alespoň přibližně
Otevřený interval v poli 264$c a zápis „9999“ v poli 008 používáme pouze na místě druhého roku u dosud neukončeného vydávání vícesvazkové monografie/seriálu.

---------------

Příklady (uvádíme pouze pole a podpole vztahující se k problematice):

008, pozice 06-14: m20032015
245 10 $a Encyklopedie
264 #1 … $c 2003-2015
300      $a 10 svazků
910      … $s sv. 3-6; 8-9
Encyklopedie vycházela v letech 2003-2015, vyšlo celkem 10 svazků. Knihovna nemá ve fondu svazky 1, 2, 7 a 10.
Do polí 008, 264 a 300 patří informace týkající se díla jako celku. Slouží k identifikaci díla – tedy jedná se právě o tu encyklopedii, která vycházela v těchto letech a měla tento počet svazků; nikoli o jiné dílo stejného názvu, které vyšlo v roce 2006 a mělo pouze 2 svazky.
Informace o tom, které konkrétní svazky jsou ve fondu knihovny, bude vidět na seznamu jednotek a v poli 910, určeném pro Souborný katalog.

008, pozice 06-14: m20119999
245 10 $a Encyklopedie
264 #1 … $c 2011-
300      $a ^^^svazků
910      … $s sv. 5-6; 9-
Encyklopedie začala vycházet v r. 2011, vychází dosud. Knihovna nemá ve fondu svazky 1-4 a 7-8, od svazku 9 do fondu průběžně doplňuje všechny nově vycházející svazky.
Čísla „9999“ v poli 008, otevřený interval v poli 264 a neuvedený počet svazků v poli 300 znamenají, že vydávání nebylo ukončeno.
Informace o svazcích ve fondu knihovny se najdou na seznamu jednotek a v poli 910.

   

Návrh řešení

Popisujeme vždy zdroj jako celek, bez ohledu na to, které konkrétní svazky má knihovna ve fondu (je to podobné, jako u chybějících stran: má-li knihovna ve fondu pouze vadný exemplář, zapisuje se v poli 300$a správný počet stran a údaj o chybějících stranách bude v údajích o exempláři).

U souborného záznamu (na vícesvazkovou monografii i na seriál) tedy zapisujeme v poli 300$a úplný počet svazků (je-li vydávání ukončeno a počet svazků je známý) a v polích 008 a 264 úplné roky vydávání.

S roky vydávání zacházíme stejně jako při popisu jednosvazkové monografie:

  • není-li rok na zdroji uveden (nebo nemáme v ruce první/poslední svazek), snažíme se údaj zjistit v důvěryhodných zdrojích (ideálně v národních bibliografiích nebo databázích jiných velkých knihoven, u novějších vydání na stránkách nakladatele apod.)
  • nedaří-li se údaj zjistit, snažíme se rok odhadnout alespoň přibližně
Otevřený interval v poli 264$c a zápis „9999“ v poli 008 používáme pouze na místě druhého roku u dosud neukončeného vydávání vícesvazkové monografie/seriálu.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena