Dotaz #536

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 10. 2011
MARC 21 245, 700, 740
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. prosince 2011

Charakteristika problému

Sjednocení zápisu údajů o názvu a odpovědnosti (především interpunkce) v poli 245 u názvů typu: a) jeden autor O závazcích k náhradě škody : s přídavkem O úrocích dle rakouského práva občanského s ohledem na cizozemské zákonodárství / sepsal Ant. Randa Who"s who in the Old Testament : together with the Apocrypha / Joan Comay Huis clos : suivi de Les mouches / Jean-Paul Sartre Někdy zapisováno s dvoječkou, někdy se středníkem b) různí autoři Kronika lidstva / Bodo Harenberg, sestavovatel ; s Výhledem do budoucnosti od Roberta Jungka John Ruskin : a sketch of his life, his work, and his opinions, with personal reminiscences / by M.H. Spielmann ; together with a paper by John Ruskin entitled The black arts

Rozhodnutí o řešení

Částečně NEPLATNÉ ŘEŠENÍ (volba hlavního záhlaví). Dotaz byl zpracován před přechodem na katalogizační pravidla RDA a dále se neaktualizuje.
Platné řešení viz instrukce Přítisky podle RDA, část B.

   

Návrh řešení

I v případě, kdy je název dalšího díla uveden předložkou, spojkou apod., zacházíme s ním jako s přítiskem.

Tj. v poli 245 názvu dalšího díla předchází středník, je-li autor tentýž, jako u prvního/předchozího díla. Text po středníku (spojka, předložka...) bude začínat malým písmenem.
Názvu dalšího díla předchází tečka a dvě mezery, je-li autor jiný. Text po tečce a mezerách bude začínat velkým písmenem.

V selekčních údajích (pole 700, 730, 740) ovšem píšeme název bez předložky (případně spojky nebo dalších spojovacích výrazů).

PŘÍKLADY

STEJNÝ AUTOR:

MARC 21
100 1# $a Randa, Antonín
           $4 aut
245 10 $a O závazcích k náhradě škody ;
           $b s přídavkem O úrocích dle rakouského práva občanského
           s ohledem na cizozemské zákonodárství /
           $c sepsal Ant. Randa
700 12 $a Randa, Antonín.
           $t O úrocích dle rakouského práva občanského s ohledem
           na cizozemské zákonodárství

UNIMARC:
200 1# $a O závazcích k náhradě škody
           $a s přídavkem O úrocích dle rakouského práva občanského
           s ohledem na cizozemské zákonodárství
           $f sepsal Ant. Randa
423 #0 $1 200 1# $a O úrocích dle rakouského práva občanského s ohledem
           na cizozemské zákonodárství
           $1 700 #1 $a Randa $b Antonín
700 #1 $a Randa, Antonín
           $4 aut

RŮZNÍ AUTOŘI:

MARC 21
100 1# $a Němcová, Božena,
            $d 1820-1862
245 10 $a Karla /
            $c Božena Němcová. S Křížem u potoka / od Karolíny Světlé
700 12 $a Světlá, Karolína,
            $d 1830-1899.
            $t Kříž u potoka

UNIMARC
200 1# $a Karla
            $f Božena Němcová
            $c S Křížem u potoka
            $f od Karolíny Světlé
423 #0 $1 200 1# $a Kříž u potoka
           $1 700 #1 $a Světlá $b Karolína $f 1820-1862
           $1 700 #1 $a Němcová $b Božena $f 1820-1862

Konkrétní příklad uvedený v úvodním dotazu je trochu komplikovanější, vzhledem k tomu, že název eseje Roberta Jungka uvedený na tit. s. se liší od názvu uvedeného přímo na začátku jeho textu a navíc se jedná o překlad:

MARC 21
245 00 $a Kronika lidstva /
           $c Bodo Harenberg, sestavovatel. S Výhledem do budoucnosti /
           od Roberta Jungka
500 ## $a Název eseje Roberta Jungka v textu (s. 1118): Pohled
           do budoucnosti
700 10 $a Harenberg, Bodo,
           $d 1937-
           $7 mzk2003187358
           $4 com
700 12 $a Jungk, Robert,
           $d 1913-1994.
           $t Ausblick auf die Zukunft.
           $l Česky
740 02 $a Výhled do budoucnosti
740 02 $a Pohled do budoucnosti

UNIMARC
200 1# $a Kronika lidstva
           $f Bodo Harenberg, sestavovatel
           $c S Výhledem do budoucnosti
           $f od Roberta Jungka
304 ## $a Název eseje Roberta Jungka v textu (s. 1118): Pohled
           do budoucnosti
423 #0 $1 500 1# $a Ausblick auf die Zukunft $m Česky
           $1 700 #1 $a Jungk $b Robert $f 1913-1994
423 90 $1 200 1# $a Výhled do budoucnosti
423 90 $1 200 1# $a Pohled do budoucnosti
700 #1 $a Harenberg
           $b Bodo
           $f 1937-
           $7 mzk2003187358
           $4 com

   

Komentáře

Nejsem si jistá, zda jde ve všech případech opravdu o přítisky - zejména posledni (Kronika lidstva) a asi i první (O závazcích ...) příklad. Možná by tyto případy měly být spíše řešeny podle LCRI 1.1E (obdobně viz ISBD(M) 1.5.3.3). Viz též záznam v LC pro knihu "John Ruskin : a sketch of his life ..." LCCN 73015854
09. 12. 2011 12:00
Pravidla AACR2R nabízejí u tohoto typu díla pouze dvě možnosti: buď postupovat podle pravidla 1.1G3, čili zapsat údaje jako „další dílo“ – tak, jak je uvedeno v příkladech. Nebo, pokud první dílo dominuje, můžeme další název s dalším autorem zapsat pouze do poznámky „Obsahuje též“.
Pravidlo 1.5.3.3 v ISBD(M) se nezmiňuje o případech, kdy část zapisovaná v autorských údajích je v podstatě samostatná a má vlastní název. (První příklad uvedený u tohoto pravidla – „Nové přístupy v diagnostice...“ – byl přidán pouze do českého vydání, v originále se nevyskytuje; týká se pouze případu, kdy je výslovně zmíněna jedna z kapitol, která má jiné autory.)
Jediným místem, kde se hovoří o možnosti zapsat méně významné a podstatně kratší dílo jako součást údajů o původcích, jsou interpretace Library of Congress (LCRI). Tyto interpretace nepřebíráme automaticky, ale můžeme je převzít, pokud usoudíme, že by to bylo vhodné.
J.Přibylová, NK ČR
12. 12. 2011 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena