Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
866 Jakou interpunkci použijeme v poli 915 podpole c, jestliže se jedná o časopis označen školním rokem. Například Český jazyk a literatura. Ve zdroji popisu je uvedeno 2023-2024. V poli 362 se pomlčka na... 915 $c SRL Přijato
865 V prameni popisu je název edice uveden ve více jazycích. Který z nich bude zapsán jako hlavní název a který jako souběžný? Má na rozhodování vliv v jakém jazyce je psána kniha? Např. u Spisů Filozofic... 490 $a XXX Přijato
864 Jak postupovat v případě, že se v průběhu vydávání mění nakladatel a například poté co vydávali periodikum jiní nakladatelé, vydává periodikum opět první nakladatel. Duplikuji celé pole 264? Nebo pouz... 264 $c SRL Přijato
863 Dobrý den, prosím o vysvětlení použití kódu role "rpy" (odpovědná osoba) včetně uvedení nějakých konkrétních příkladů. Chtěli bychom na NPÚ používat pro korporativní autority, které jsou odpovědné za... 100/110 700/710 $4 XXX Přijato
862 Má při zpracování přednost jazyk dokumentu nebo národnost autora? Konkrétně se mi jedná o jednotlivá dramata ve sborníku "sovětských" her. U litevských nebo arménských autorů je tam zpravidla uvedeno,... 655, 072, 080 VEC K připomínkování
861 Jak se zapsat v názvu symboly pro obchodní značku (trademark) ® nebo TM, které bývají zpravidla uvedny jako horní index. Příklad názvu na titulní stránce: FIDIC® conditions of contract for plant and ... 245, 246 XXX K připomínkování
860 V jakém tvaru se má uvádět informace o barevnosti v 300 $b u stolních her, vztahuje se to k rodu výrazu v 300 $a, tedy má být 1 hra (výčet prvků) : $b barevná? Nebo se to bere podle prvků 1 hra (30 ka... 300 $b XXX Schváleno
859 Došlo k nějaké změně týkající se popisu vicesvazkových monografií? V poslední době stále častěji narážím na záznamy zpracovávané metodou shora i v případě, že jednotivé části mají své vlastní názvy a... 245, 505 XXX K připomínkování
858 kniha obsahuje anglický abstrakt, v záznamu NK a jiných knihoven je ale v poznámce uvedeno 546 a Anglické resumé. Takových záznamů jsem už viděla více. Je tedy špatně poznámku opravit na "Anglický abs... 546 $a MON Schváleno
857 Lze brát rok uvedený u fráze "Transferred to digital printing", která se objevuje u zahraničních publikací, jako rok dotisku? Protože, když se tato fráze nachází v publikaci, která je vydaná před roke... 020 MON Schváleno
856 Sjednocení pravidel popisu karetních her typu Kvarteto, Sabotér, Švábí salát apod. Zejména formát záznamu, typ záznamu (LDR pozice 06) , pole 336 a 338. XXX Schváleno
855 Sjednocení pravidel popisu deskových her typu Monopoly, Osadnící z Katanu apod. Zejména formát záznamu, typ záznamu (LDR pozice 06) , pole 336 a 338. XXX Schváleno
854 Jak se správně zapisuje 773 $9. Jsou dvě metodiky, které se neshodují. Nevím, které se mám držet. 1. https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-biblio... 773 $9 ANL Schváleno
853 Pokud chci stažený záznam použít pouze jako základ pro vytvoření záznamu jiného vydání knihy, musím v tomto případě ze staženého záznamu vymazat pole 035? 035 XXX Schváleno
852 V dotazech 677 a 680 se v poli 340 $d doporučuje používat výraz „psáno na psacím stroji“, zatímco v instrukci k popisu vysokoškolských kvalifikačních prací se uvádí výraz „strojopis“. Jak se tedy ten... 340 $d XXX Schváleno
851 Jak má být správně vyplněno pole 008/pozice 06 až 14 v případě, že vydávání seriálu bylo zahájeno i ukončeno v jednom roce. d2021---- nebo d20212021 nebo ještě jinak ? 008 SRL Schváleno
850 Jak přistupujeme k místu vydání, uvede-li nakladatel v publikaci: Vydalo XY nakladatelství, s.r.o., Mlýnská 23, Humpolec V Jihlavě, 2023 264 $a MON Schváleno
849 Má se v záznamu uvádět umělá inteligence (UI), pokud má v pramenech popisu přidělenou nějakou roli? Např. "ilustrace UI: Midjourney, Stable Diffusion". Měly by se údaje uvádět (např. 710 (program)) ne... 1XX, 245, 7XX MON Schváleno
848 Dotaz byl smazán (nejednalo se o řešení katalogizačního problému). ELZ Schváleno
847 Pro uvozovky se v různých jazycích používají různé znaky, lišící se jak tvarem, tak umístěním. Zapisují se uvozovky přesně tak, jak se vyskytují v pramenech popisu nebo se přepisují - jak ? Viz např... XXX Schváleno
846 Chci se zeptat zda se v latinském jazyce přepisuje V na U, kdy ano a kdy ne, liší se to u starých a nových tisků? Mám ve svých vlastních poznámkách napsáno, že po roce 1800 se to má přepisovat a do po... 245, 246 XXX Schváleno
845 Existuje metodický materiál k poli 045? Naše knihovna chce tento kód začít používat, ale podrobnější informace chybí. 1) Např. nevíme, zda je možné použít více podpolí $a a v jakých případech, nebo zd... 045 VEC Schváleno
844 Jaké je stanovisko NK ohledně doplňování čísla ČNB u přívazků - doplňovat/nedoplňovat? 015 MON Schváleno
843 Lze považovat za dotisk programovou brožuru MD Brno Cyrano z Bergeracu, která původně vyšla s poslední stránkou s číslem 205, protože uprostřed obsahuje nečíslované obrázky, ale později se obrázky zap... 300 MON Schváleno
842 Prosím na základě jakého pravidla se začala používat autoritní podoba jména Alighieri, Dante, 1265-1321, když donedávna (včetně katalogizací v knize apod.) byla používána podoba Dante Alighieri, 1265-... AUT Přijato
841 Jak do pole 245 $n zapsat číslo části, které je na knize označeno nikoli numericky nebo slovně, ale pouze symbolem **? Návrh řešení: 245 $n [2] 500 $a Číslo části označeno symbolem ** 245 XXX Schváleno
840 Jak správně označit Young Adult literaturu, aby ji čtenáři i knihovníci našli, když se po ní ptají? Existuje nějaký lepší ekvivalent než "publikace pro mládež" v žánru? Děkuji VEC Schváleno
839 Jaký je rozdíl mezi PH "malování" a "malba", kdy které používat? Můžete dodat k jednotlivým heslům poznámku? VEC Přijato
838 Jaký je rozdíl v PH "kreslení" a "kresba", které používat u příruček typu "naučte se kreslit", v záznamech jsou používány obě hesla samostatně i společně. Autority by potřebovaly poznámku. VEC Přijato
837 Dobrý den, pokud přebíráme záznamy vytvořené podle pravidel AACR2, ale opravíme je podle stávajících pravidel RDA, má se změnit kód v LDR na pozici 18 z a na i? A má se u takto opravených záznamů rovn... LDR, 040 XXX Schváleno
836 Prosím o radu: jak zapsat výstavní plakáty od 60. let minulého století do současnosti? Pracujeme v programu Tritius. Děkuji Jana Válková Knihovna Horácké galerie v Novém Městě na Moravě GRA Přijato
835 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 829). XXX Schváleno
834 Dotaz směřuje k záznamu 1. lékařské fakulty UK, potažmo i ostatních lékařských (číslovaných) fakult. Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. [kn20010709366] Podnět vzešel z praxe digitalizace pra... AUT Schváleno
833 Publikaci chybí titulní list a preliminária; zároveň se mi podařilo dohledat záznam ke knize v LC (dle ISBN, názvu a počtu stran), odkud chybějící údaje převezmu, jak ale tyto skutečnosti uvést do záz... 588 MON Schváleno
832 Jak zapsat flexovazbu (šitá vazba, ale s pružnými deskami)? Jako vázáno nebo brožováno? Jde o hybrid mezi pevnými deskami, které nelze ohnout a měkkými deskami, které ohnout lze. Vzhledem k pružnost... 020 MON Schváleno
831 Podle jakých pravidel se dle RDA stanovuje hlavní záhlaví u komentářů a kritických vydání. Viz např. záznamy v bázi NKC https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=003116000&local;_base=NKC a http... 100, 700 XXX Schváleno
830 Personální autority, které mají více pseudonymů, jsou v rejstříku národních autorit propojovány přes pole 500 2 způsoby: 1\. skutečné jméno má ve své autoritě všechny pseudonymy (např. 4 pole 500) a p... AUT Přijato
829 Jaká hodnota bude uvedena v souborném otevřeném záznamu dvoudílné publikace v poli 008 "Datum vydání 1 (07 - 10)", pokud nemám 1. díl a druhý díl byl vydán např. v roce 2021? Uvádím správně na první... 008, 264, 300 XXX Schváleno
828 Jakým způsobem uvádět překladatele pokud v dokumentu nacházím na rubu titulního listu informaci o copyrightu s slovem translation a v tiráži nacházím frázi (např. z anglického originálu The spinning h... 245, 500, 700 MON Schváleno
827 Mám dotaz ohledně zpracování separátu v RDA. PLatí stále použití polí 580 a 787? Viz dřívější dotaz č. 293. Nebo je vhodnější zapsat do pole 500 citační poznámku a do pole 740 název dokumentu, ze kter... 300, 500, 580, 787 XXX Schváleno
826 Katalogizuje se divadelní program pod názvem nebo pod autorem? V záznamech existuje značná nejednotnost. Část programů hlavního autora nemá - např. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=0012... 100, 245, 700 XXX Schváleno
825 Na titulní stránce je uveden název díla, číselné označení části, název části, číselné označení podčásti a následně výčet všech děl zahrnutých v knize (kratší pojednání od stejného autora). Každá část ... 245, 505 XXX Schváleno
824 Dobrý den, v rámci zapojení do hromadných oprav v Alephu (čištění pro případný přechod na nový systém) opravuji pole 254, která se v některých záznamech opakují, jedná-li se třeba o albě / výběry, nap... HUD Přijato
823 Editor z hlavní strany je zároveň autorem. Příklad. U kolektivních monografií a sborníků se stává, že mají na titulní straně uvedeno: Jaroslav Vomáčka (ed.) bez dalších jmen. Z obsahu ale zjistíme, že... XXX Schváleno
822 hřích x hříchy: proč máme dvě PH? Jaký je rozdíl? V takovýchto případech bych se přimlouvala za poznámku. VEC Schváleno
821 protifašistický odboj - Československo - 1939-1945 x protifašistický odboj - Česko - 1939-1945 Kdy použít v řetězci Československo a kdy Česko? V záznamech není jednota - viz např. 978-80-257-3468-1 (... VEC Přijato
820 Pedagogové x učitelé … Kdy které PH použít? Je v tom nějaký rozdíl? Jaký? VEC Schváleno
819 Divadlo x divadla, loutkové divadlo x loutková divadla …. : počítá se s tím, že se doplní poznámky o použití jednotlivých PH i v těchto a podobných případech, stejně jako byla doplněna např. u film x ... VEC Schváleno
818 Učitelé mateřských škol x učitelky mateřských škol … pokud nejde např. o biografii, kde je to jasné, chybí pravidlo, kdy použít jaké PH, pokud se kniha týká učitelů/ učitelek jako profese. Knihy jsou ... VEC Schváleno
817 "Zahraniční vztahy" x "mezinárodní vztahy" jako tematické zpřesnění … je v tom nějaký rozdíl? Nedalo by se sloučit do jednoho PH? Každá knihovna (a každý katalogizátor) používá po svém. Zahraniční vzt... VEC Přijato