Dotaz #862

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 09. 04. 2024
MARC 21 655, 072, 080
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Má při zpracování přednost jazyk dokumentu nebo národnost autora? Konkrétně se mi jedná o jednotlivá dramata ve sborníku "sovětských" her. U litevských nebo arménských autorů je tam zpravidla uvedeno, že se jedná o překlad z litevštiny či arménštiny. U ukrajinských autorů ale ne, tudíž předpokládám, že byly hry napsané v ruštině. Bude se pak jednat o ruská dramata nebo o ukrajinská dramata? Co bude v poli 655, 072 a 080?

Návrh řešení

V klasifikačním systému MDT a Konspektovém schématu se za základní kritérium pro zařazení díla do určité národní literatury považuje jazyk textu beletristického díla. V systému MDT lze zohlednit i teritoriální aspekt připojením notace pro území.

Beletristickým dílům ukrajinských, běloruských … rusky píšících autorů se přidělí údaje:

 • FD (pole 655):   ukrajinské romány (rusky)
 • MDT (pole 080): 821.161.1(477)-31
 • FD (pole 655):    ukrajinská dramata (rusky)
 • MDT (pole 080):  821.161.1(477)-2
 • FD (pole 655):   ukrajinská poezie (rusky) 
 • MDT (pole 080): 821.161.1(477)-1

Orientační seznam ukrajinských autorů píšících rusky je dostupný na adrese

 • FD (pole 655):     běloruské romány (rusky) 
 • MDT (pole 080): 821.161.1(476)-31
 • FD (pole 655):    běloruská dramata (rusky)
 • MDT (pole 080):  821.161.1(476)-2
 • FD (pole 655):   běloruská poezie (rusky)
 • MDT (pole 080): 821.161.1(476)-1  

Konspekt (pole 072) : 821.161.1 - Ruská literatura, rusky psaná

Slovní vyjádření skupin Konspektu týkajících se problematiky ruské literatury bylo rozšířeno k 1. 5. 2024, viz

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000136269&local_base=AUT

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000174251&local_base=AUT

Stejný postup bude v případě potřeby zvolen i u dalších rusky píšících autorů jiné národnosti.

 

Komentáře

Souhlasím s navrženým řešením.

30. 04. 2024 09:57 Odpovědět

Ačkoliv je to v tomto případě pravděpodobně správný odhad, vyhýbal bych se předpokladu, že při absenci údaje o překladu je originál díla psán v jazyku publikace. Touto metodou bychom došli k závěru (z některých vydání), že Shakespeare psal česky.

V případě ukrajinštiny je situace komplikovaná. Během dvacátého století byla intenzivní snaha přiblížit její gramatická pravidla ruštině, naopak elementy ukrajinštiny byly oblíbeným stylistickým prvkem ruských spisovatelů (zejména první poloviny 19. století). V různých oblastech společnosti a různých obdobích je pak existence ukrajinštiny, velmi zjednodušeně řečeno, politicky dopustitelná či ne. Oba jazyky se navíc mísí ve vyjadřování jednotlivých mluvčích.

Tímto komentářem nikterak nepřispívám ke katalogizační otázce (a nemyslím, že říkám dotazujícímu se cokoliv nového), ale myslím, že je třeba, aby toto zaznělo u tohoto tématu.

30. 04. 2024 10:09 Odpovědět
Údaje o odesílateli (nejsou zveřejňovány) - vyplňujte prosím s diakritikou