Dotaz #856

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 19. 02. 2024
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. března 2024

Charakteristika problému

Sjednocení pravidel popisu karetních her typu Kvarteto, Sabotér, Švábí salát apod. Zejména formát záznamu, typ záznamu (LDR pozice 06) , pole 336 a 338.

Rozhodnutí o řešení

Karetní hry typu Kvarteto, Sabotér, Švábí salát apod. se považují za hry, takže se s nimi zachází spíše jako s vizuálními objekty než s dvojrozměrnou neprojekční grafikou.

Zápis v MARC 21:

LDR/06 – r (trojrozměrný předmět)
FMT – VM (obrazové/vizuální dokumenty)
007/00 – z (nespecifikován), 007/01 – z (jiný)
008/33 – g (hra)

Pole 300
300   $a1 hra (počet karet, počet stran pravidel) :$bdalší fyzické údaje ;$cv krabici výška x šířka x hloubka v cm

Pole 336, 337, 338
První výskyt pole 336 musí odpovídat pozici LDR/06. Typ obsahu pro hrací karty se zapisuje v druhém výskytu pole 336.

336   $atrojrozměrná forma$btdf$2rdacontent
336   $astatický obraz$bsti$2rdacontent
337   $abez média$bn$2rdamedia
338   $akarta$bno$2rdacarrier

Další důležité informace pro uživatele týkající se počtu hráčů a délka hry se zapisují do pole 500.
I
nformace k uživatelskému určení, tj. pro jaký věk je hra určena, se zapisuje do pole 521.

Návrh řešení

Návrh řešení bude přepracován z důvodu aktualizované metodiky OLAC (Online Audiovisual Catalogers, Inc. https://www.ala.org/aboutala/affiliates/affiliates/olac).
Podle metodiky OLAC jsou nyní karetní hry považovány za hry, takže se s nimi zachází spíše jako s vizuálními objekty než s dvojrozměrnou neprojekční grafikou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní Návrh řešení (konec komentování 12.03.2024)

Karetní hry obsahující pouze sadu karetních listů uložených v krabici lze jen těžko považovat za objekt v trojrozměrné formě. V pojetí RDA tyto karty odpovídají následující definici:

activity card
A unit of extent that is a card printed with words, numerals, and/or pictures to be used by an individual or a group as a basis for performing a specific activity.
This term applies to still images. The cards are usually issued in sets.
= podnětová karta
Jednotka rozsahu – karta potištěná slovy, číslicemi a/nebo obrázky používaná jednotlivcem nebo skupinou jako základ pro vykonávání určité činnosti.
Tento termín platí pro statické obrazy. Karty jsou obvykle vydávány v sadách.

Zápis v MARC 21:

Label/006 – k (dvojrozměrná neprojekční grafika)
FMT – VM (obrazové/vizuální dokumenty)
007/00 – k (neprojekční grafika), 007/01 – a (podnětová karta)
008/33 – o (karta)

Pole 300

300   $axx karet :$bbarevné ;$cvýška x šířka v cm (rozměr karty, případně rozměr krabičky)

Pole 336, 337, 338

336   $astatický obraz$bsti$2rdacontent
337   $abez média$bn$2rdamedia
338   $akarta$bno$2rdacarrier

 

 

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena