Dotaz #847

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 17. 07. 2023
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova uvozovky
Komentáře šlo přidávat do 16. srpna 2023

Charakteristika problému

Pro uvozovky se v různých jazycích používají různé znaky, lišící se jak tvarem, tak umístěním.

Zapisují se uvozovky přesně tak, jak se vyskytují v pramenech popisu nebo se přepisují - jak ?

Viz např. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003477728&local_base=CNB

A jaké uvozovky se použijí v citační poznámce.

Rozhodnutí o řešení

Z klávesnice je možné standardně zapsat uvozovky, které mají v Unicode hodnotu 0022 ("…"). 
Další časté typy uvozovek jsou:
 „…“ (Unicode: 201E, 201C)
»…« (Unicode: 00BB, 00AB)
Pro jejich zápis je ale potřeba využít jiných možností, než je základní klávesnice. *)


Podstatné je, že:

  1. Pro vyhledávání v online katalogu (ať už podle slov nebo v rejstříku) se obvykle uvozovky neberou v úvahu.
  2. ALE: při porovnávání záznamů v SKC se záznamy nesloučí, protože systém je chápe (jsou-li v porovnávaných údajích, např. v názvech) jako různé znaky

Proto doporučujeme používat v záznamech „základní“ uvozovky (0022) – minimálně v těch případech, kdy chceme záznamy posílat do SKC.

------------------------------------------

*) Při psaní např. ve Wordu nebo v Outlooku se u nás při nastavených automatických opravách uvozovky 0022 mění na 201E/201C, ale ve většině systémů používaných při katalogizaci obvykle zůstávají uvozovky 0022.

Návrh řešení

Návrh byl schválen beze změn – viz Rozhodnutí o řešení.

Komentáře

Pokud stále platí dokument NK k přispívání do SKC:

www.caslin.cz/caslin/dokumenty/nepovolene-znaky-1

Pak jiné než "základní" uvozovky nejsou povoleny.

Nedávno jsem řešil obdobný problém, pomlčky a spojovníky v anotacích. To je místo, kde mne nenapadá důvod je omezovat, jelikož anotace by neměly mít vliv na propojování záznamů (to se netýká kombinovaných znaků, nebo "bílých" znaků jiných než mezera, kde jsou jiné důvody, ale to je jiná otázka).

25. 07. 2023 10:16

Oprava: instrukce o uvozovkách jsou jinde, narychlo ji nenacházím, ale např. v PALIČKOVÁ, Tereza. Katalogizace starých tisků RDA/MARC21: instrukce a příklady. Praha: Národní knihovna, 2017, s. [13]., je a logika by měla být stejná.

25. 07. 2023 10:33

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena