Dotaz #844

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 21. 06. 2023
MARC 21 015
Citační číslo RDA
Klíčová slova číslo ČNB, konvoluty, přívazky
Komentáře šlo přidávat do 11. srpna 2023

Charakteristika problému

Jaké je stanovisko NK ohledně doplňování čísla ČNB u přívazků - doplňovat/nedoplňovat?

Rozhodnutí o řešení

Přívazky jsou tištěné zdroje, které byly původně vydané samostatně, ale dodatečně byly svázané dohromady, takže tvoří fyzicky jeden exemplář (=konvolut). 
V naší praxi by měl záznam u tištěné produkce popisovat vždy provedení v té podobě, v jaké vyšlo – v případě přívazků by tedy každé provedení mělo mít vlastní záznam. Zároveň je z provozních důvodů žádoucí vyřešit evidenci exemplářů tak, aby v ní figuroval pouze jeden svazek.

U záznamů v databázi se obvykle snažíme vyhnout duplicitám – pokud možno by tedy měl existovat na jedno provedení vždy jenom jeden záznam.

Zcela zásadní je, že pro jedno provedení musí u české produkce existovat ve všech databázích pouze jediné číslo ČNB. 
V jednom záznamu se také nesmí vyskytovat několik různých čísel ČNB (s výjimkou zrušeného čísla ČNB v podpoli 015$z). 

Sladit všechny tyto požadavky u popisu přívazků většinou vyžaduje na některém místě kompromis. Záleží i na potřebách instituce a na možnostech používaného systému. Bezpodmínečný je požadavek nevytvářet pro jedno provedení (=vydání) několik různých čísel ČNB.

---------------------------

Praxe Národní knihovny ČR:

Součástí databáze NK ČR je i Česká národní bibliografie. Je proto žádoucí mít co nejméně duplicitních záznamů. 
Používaný systém si částečně dokáže poradit i s propojením jednoho záznamu do evidence jednotek na jiném záznamu. 
Pro první svazek konvolutu musí v databázi existovat samostatný záznam (=na stejném záznamu nesmí být konvolut zároveň se samostatnými exempláři provedení). V databázi se tedy často mohou objevit dva záznamy: jeden na základní svazek konvolutu, jeden na samostatný svazek/samostatné svazky. V tomto případě je číslo ČNB připojeno k záznamu samostatného svazku; základní svazek konvolutu číslo ČNB v záznamu uvedené nemá. (Výjimečně, pokud NK má ve fondu pouze verzi v konvolutu, je číslo ČNB uvedeno u tohoto záznamu.) 
Pro každý další svazek v konvolutu stačí použít vždy tentýž záznam, na kterém jsou i samostatné exempláře tohoto provedení. Na záznamu jsou připsané jednotky samostatných svazků a zároveň z něj existuje propojení na jednotku u záznamu konvolutu.

Souborný katalog ČR

Souborný katalog se snaží vyhnout duplicitám. Pokud se do SKC dostane „duplicitní“ záznam na některý zdroj zahrnutý v přívazku, obvykle duplicitu ručně zruší a svazek připíší na jeden záznam.

Ostatní knihovny v ČR

Jak vyplývá z předchozího textu, pojetí záznamu a evidence jednotky záleží hlavně na potřebách a možnostech příslušné knihovny. 
Pokud knihovna z praktických důvodů potřebuje mít pro přívazky a pro samostatné exempláře vlastní záznamy, záleží jenom na ní, jestli bude mít v databázi u dvou stejných záznamů stejné číslo ČNB, nebo jestli jeden ze záznamů nebude obsahovat pole 015.

Návrh řešení

Návrh byl schválen beze změn - viz Rozhodnutí o řešení.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena