Dotaz #852

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 11. 2023
MARC 21 340 $d
Citační číslo RDA
Klíčová slova strojopis
Komentáře šlo přidávat do 27. listopadu 2023

Charakteristika problému

V dotazech 677 a 680 se v poli 340 $d doporučuje používat výraz „psáno na psacím stroji“, zatímco v instrukci k popisu vysokoškolských kvalifikačních prací se uvádí výraz „strojopis“.

Jak se tedy tento údaj zapisuje?

Rozhodnutí o řešení

Doporučujeme výraz „strojopis“, který se v tomto kontextu běžně používá.

Návrh řešení

Původní pojem „psáno na psacím stroji“ vychází z příkladu v české verzi manuálu „MARC 21“.
V instrukci byl použit výraz, který se v tomto kontextu běžně používá.
Bylo by vhodné postup sjednotit a zvolit jednu variantu, která se bude trvale používat.

Doporučujeme stručnější pojem „strojopis“.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena