Dotaz #833

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 17. 03. 2023
MARC 21 588
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 14. dubna 2023

Charakteristika problému

Publikaci chybí titulní list a preliminária; zároveň se mi podařilo dohledat záznam ke knize v LC (dle ISBN, názvu a počtu stran), odkud chybějící údaje převezmu, jak ale tyto skutečnosti uvést do záznamu?
1) Kde a jak uvést informace o popisu? Zapsala jsem dvou polí 588 takto:
588 $a Popsáno podle defektního exempláře - chybí titulní list a preliminária
588 $a Jmenný popis dle záznamu v Library of Congress (identifikační číslo záznamu: 12499092)
2) Je třeba uvést všechny údaje, převzaté z LC do hranatých závorek s otazníkem? Podotýkám, že záznam v LC je v AACR2.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Jestliže v poškozeném exempláři chybějí ty části, které slouží jako prameny popisu, snažíme se údaje dohledat jinde.
Někdy lze najít např. na internetu přímo vyobrazení titulní stránky, tiráže apod. U novějších publikací to mohou být stránky nakladatele, distributora nebo prodejce, u starších databáze obsahující oskenované zdroje nebo jejich části (typu Kramerius). Ideální řešení potom je (pokud to je technicky možné a neprotiřečí to autorským právům) takové stránky vytisknout a vložit je přímo do knihy.

Nemáme-li žádnou možnost nahlédnout přímo do pramenů popisu, snažíme se najít záznam na knihu v jiných databázích.
Údaje není nutné zapisovat všechny do hranatých závorek, stačí informace v poznámce.
Poznámku můžeme zapsat v jediném výskytu pole 588, např.:
588 $a Popsáno podle defektního exempláře - chybí titulní list a
            preliminária; jmenný popis dle záznamu v Library of Congress
            (identifikační číslo záznamu: 12499092)

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena