Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
352 XXX Schváleno
742 Ráda bych se zeptala, zda je nějaký rozdíl v použití formálních deskriptorů DOPISY a KORESPONDENCE. Děkuji. VEC Schváleno
770 V knize jsou uvedeny pouze údaje o tiskaři "vytiskl o prázdninách 1931 jar. strojil v přerově". Jak bude údaje zapsány v poli 264? Návrh řešení: Varianta a) 264 #1 $aV Přerově :$b[nakladatel ne... MON Schváleno
320 Prosím o upřesnění praxe tvorby autoritních záznamů edic a jejich využití v bibliografickém záznamu, konkrétně kdy použít pole 440 a kdy pole 490 a 830. Jako příklad uvádím edici Trifit z nakladatelst... 440, 490, 800, 810, ... MON Schváleno
503 Jak popsat skládanku obsahující např. pohlednice? 245, 300 GRA Schváleno
469 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy a popř. kde bude přístupná databáze MDT. Dříve jsem používala odkaz http://aip.nkp.cz/mdt . Už mi odkaz delší dobu nefunguje. Návrh řešení: Databáze MDT on... VEC Schváleno
311 Žádost o změnu předmětového hesla oficiální cestou Jménem Sdružení SKAT (192 členů)žádáme o změnu hesel pro světové války na tvary: 1\. světová válka, 1914-1918 a 2. světová válka, 1939-1945. Nynější ... VEC Schváleno
200 Jakým způsobem řešit autorství u katalogů výstav. Podle AACR a praxe NKP tvoří hlavní záhlaví jméno umělce v případě že jde o výstavu jedné osoby a název výstavy jako korporace v případě, že jde o výs... XXX Schváleno
837 Dobrý den, pokud přebíráme záznamy vytvořené podle pravidel AACR2, ale opravíme je podle stávajících pravidel RDA, má se změnit kód v LDR na pozici 18 z a na i? A má se u takto opravených záznamů rovn... LDR, 040 XXX Schváleno
790 Euromedia Group a koupené značky. U knížky jsou označeny edice Pragma a Universum. Obě vydavatelství koupila Euromedia Group. Nevím co z toho je edice a co vydavatelství, tedy co zapsat do polí 490 a ... 264, 500, 928 MON Schváleno
782 Test databáze Návrh řešení: Test XXX Schváleno
549 V čečenštině (psané cyrilicí) se vyskytuje znak psaný jako svislá čára nebo velké „I" (v této podobě je i uprostřed slov). Jak ho přepisujeme do latinky? XXX Schváleno
471 Dobrý den, jaká je interpunkce v poli mezi podpoli s písmenkovým označením, a podpoli s číselným označením. Podle příkladů na LOC by měly být odděleny tečkou viz. 100 1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$... XXX Schváleno
508 Dobry den, chtela bych vas pozadat o radu, jakym zpusobem v unimarcu zapsat subedice. Pise se nazev subedice do samostatneho podpole (do jakeho), nebo se pise do podpole "a" ve tvaru "Nazev edice. Naz... XXX Schváleno
515 Při zpracování Jeruzalémské bible se vyskytl tento problém: SK ČR má jeden záznam pro 4 různá provedení (systémové číslo 004117701), ačkoli má každé vlastní ISBN. Podle dřívějších instrukcí jsme se do... XXX Schváleno
547 Mohu připsat jako duplikát k záznamu prvního vydání jeho dotisk, přestože v dotisku není uveden rok prvního vydání, tj. dle dotazu 23 by do jeho nakladatelských údajů patřilo datum vydání dotisku s do... XXX Schváleno
494 Kam se v MARCu 21 uvádí fyzický popis přítisku? 300 MON Schváleno
754 Jak uvést údaj o nakladateli 264 $b, pokud je v tiráži uvedeno: V roce 2019 vydal vlastním nákladem za přispění Kraje Vysočina ing. Miloslav Werner. Bude uvedena celá formulace? A vynechává se titul p... 264 XXX Schváleno
803 Chybné datum vydání na titulní straně. Jestliže je na titulní straně uvedeno chybné datum (rok) vydání, samozřejmě jej tak uvedeme do 264 a přidáme vysvětlující poznámku, ale co do 008? Máme do 008 za... 008, 264 MON Schváleno
528 Kam se zapisují souběžné názvy, které nejsou na titulní stránce? MON Schváleno
835 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 829). XXX Schváleno
612 Dobrý den, prosím o aktualizaci dotazu číslo 300 - pro pravidla RDA XXX Schváleno
3 Popis sebraných spisů atd. (může se jednat o Sebrané spisy, Vybrané spisy, Dílo ... apod., event. o jejich cizojazyčné ekvivalenty). Určení hlavního názvu a zápis údaje Sebrané spisy" apod. v případě... 490, 800 XXX Schváleno
258 Pokud u CD čerpápe údaje o názvu a odpovědnosti pouze z bukletu (není napsán na disku), uvádíme údaje v hranatých závorkách? Nebo nám buklet nahrazuje hlavní pramen popisu podobně jako u monografií? T... 245 ZVZ Schváleno
135 Jsou již k dispozici nové znaky MDT pro náboženství? VEC Schváleno
383 Pod kým mám zapsat knihu. Na titulním listu je uveden pseudonym J. D. Robb. Autorkou je Nora Roberts - pod ní je zapsána většina jejích ostatních knih. Konkrétně se jedná o knihu Smrtící portrét (Colu... 100 XXX Schváleno
566 Psaní velkých/malých písmen v českých a latinských rodových a druhových jménech rostlin a živočichů např. včela medonosná (lat. Apis melifera). Návrh: S přihlédnutím k již schvalenému dotazu ke... XXX Schváleno
139 Kniha Sladký svět. Na titulním listě je uveden autor Ed McBain a Evan Hunter a název Sladký svět. Kniha obsahuje 2 díla - první - Snad ani krůpěj atd.,patří pod Huntera, druhá- Úderem osmé atd. patří ... XXX Schváleno
153 Kniha má rozložený titulní list, na kterém je uve- deno 6 autorů a 6 názvů díla bez jakéhokoliv gra- fického zvýraznění. Jak tyto autory můžeme zapsat, jestliže je v naší instituci nutné, aby badatelé... 245 MON Schváleno
197 Jak uvadět záhlaví konference a nutnost odkazovat v poli 410. Příklad konference Eurosensors 2002 (kn20030731004). Dotaz zní, proč se neuvádí pořadové číslo konference v poli 210$dčíslo akce, ale roze... AUT Schváleno
622 Dobrý den, v německých knihách je často uvedené jen X-Y Tausend. Jedná se o údaj o vydání? XXX Schváleno
643 Dobrý den, prosím, neexistují nějaká nová pravidla pro přepis ruštiny do češtiny? Někteří vyučující z katedry ruštiny při spolupráci s knihovnou přepisují písmeno "ž" jako "zh". Děkuji XXX Schváleno
492 Jaký je rozdíl mezi bibliografií a bibliografickými odkazy tj. kdy se používá poznámka Obsahuje bibliografii/bibliografie a kdy poznámka Obsahuje bibliografické odkazy. 504 XXX Schváleno
12 Používání obecných kvalifikátorů v korporativním záhlaví XXX Schváleno
668 Dobrý den, v dodatku z roku 2013 MARC21 Bibliografický formát, který NKP vydala 2014, jsem našla, že v poli 020 $a$q$c nejsou použity závorky ani dvojtečka, takže by záznam dle dodatku měl vypadat tak... XXX Schváleno
757 Dopočítávání stran u leporel a dětských knih s kartonovými listy, které mají ale formu kodexu: u leporel se počítají všechny strany, včetně první, ale jak je to u dětských knih? Myslela jsem si, že se... 300 MON Schváleno
706 Číslo svazku v názvu, nebo v $n. Dotaz navazuje na podobný předchozí, dotaz č. 417. Kdy považujeme číslo svazku za "nedílnou součást názvu"(vyjma případů učebnic a skript)? Viz příklady ze souborného ... 245 $n, 505 XXX Schváleno
680 Z dotazu č. 677 z rozhodnutí o řešení není zcela jasné, v jakém případě se používá termín "rukopis" (platí jen pro dokument psaný vlastní rukou např. dopis)? V MARCU 21 s.340-2 je uveden příklad: 340 ... LDR, 264, 340 MON Schváleno
679 Dobrý den. Při zpracování souboru Poselství papeže Jana Pavla II, vydávaných většinou Českou biskupskou konferencí, vyvstal problém, jaké záhlaví pro autora zvolit, zda pole 100 nebo 110. Vydává je pa... 100, 110, 700, 710 XXX Schváleno
591 Dobrý den, rád bych se zeptal na správný zápis MV např. Berlin und Hamburg. Lze zapsat takto: Berlin ; und Hamburg (210 ## $aBerlin$aund Hamburg)? Děkuji šp 264 MON Schváleno
737 Zůstává stále v platnosti řešení v dotazu 646? Podle nové definice v RDA (Glossary) za obálku považujeme přední i zadní stranu. XXX Schváleno
669 Jaký kód země pro Činu máme používat "cc" nebo "ch"? 008, 044 XXX Schváleno
621 Dobrý den, na titulní stráně mám uvedené jen "kolektiv autorů". Soupis autorů je na rubu titulního listu. Dohledáváme, či nedohledáváme autory? 245, 100, 700 XXX Schváleno
459 Pole 245 hodnota druhého indikátoru (vyloučení znaků z řazení) v případě, že název začína hranatanou závorkou. Příklady: 245 0? $a[Album skotských písní] 245 0? $a[The EU programme "Sapard" in the Cze... 245 XXX Schváleno
794 Problém se zapisováním autorů u rozhovorů. Koho zapsat v knize rozhovorů do pole 100 jako hlavního autora, pokud je na titulním listě jako první uveden dotazovatel a teprve pak dotazovaný. Podle řešen... XXX Schváleno
514 Dobrý den, jak se správně zapisuje v názvu dokumentu uvedená zkratka n. p.? (S mezerou - n. p., bez mezery - n.p., nebo tak, jak je uvedeno v hlavním prameni popisu?) 245 XXX Schváleno
429 Jak správně zpracovat následující knihu? Na titulním listě uvedeno To nejlepší z poezie 19. století. Na deskách uvedeno: Karel Hynek Mácha Máj, Karel Jaromír Erben Kytice. Zpracovali jsme následovně: ... 245, 505, 700 XXX Schváleno
775 Grafik spoluautor není na titulním listu, ale grafické zpracování je důležité pro celkové vyznění obsahu publikace. Jeho jméno je uvedeno zvlášť, mimo technickou grafickou přípravu do tisku. Návr... MON Schváleno
178 a) pole 101 (kód jazyka): Kde hledat kódy jazyků neuvedených v seznamu, který uvádí Unimarc manuál? Nelze přeci použít kód - "und". b) pole 102 (kód země vydání): Kde hledat kódy zemí neuvedených v ... 008, 041, 044 XXX Schváleno
805 Hmotnost jednotky. Na CovidCONU zazněla potřeba zaznamenat do záznamu hmotnost jednotky do nějakého standardního (strojem čitelného) pole. Teoreticky by se na to dalo použít 300 $g, resp. není vyslove... 300 MON Schváleno