Dotaz #528

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 22. 06. 2011
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. července 2011

Charakteristika problému

Kam se zapisují souběžné názvy, které nejsou na titulní stránce?

Rozhodnutí o řešení

NEPLATNÉ ŘEŠENÍ.
Dotaz byl zpracován před přechodem na katalogizační pravidla RDA.

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a další instrukce na stránkách Katalogizační politika.

Návrh řešení

Podle pravidla 1.1D4 zapisujeme souběžné názvy do pole 245 (MARC 21) / 200 (UNIMARC) pouze tehdy, jsou-li uvedeny v hlavním prameni popisu, tj. na titulní stránce nebo její náhradě (definice viz pravidlo 2.0B1).

V případě, že je souběžný název uveden na jiném místě dokumentu, zapisujeme ho v MARCu 21 v poli 246 s příslušným návěštím v podpoli $i („Souběžný název na obálce“, „Souběžný název v tiráži“ apod.).
V UNIMARCu bude poznámka v poli 312 a souběžný název jako selekční údaj v poli 517.

MARC 21

245 10 $a Vizantijski nakit u Srbiji :
            $b modeli i nasleđe /
            $c Vesna Bikić
246 1# $i Souběžný název na obálce:
            $a Byzantine jewellery in Serbia :
            $b models and heritage

UNIMARC

200 1# $a Vizantijski nakit u Srbiji
            $e modeli i nasleđe
            $f Vesna Bikić
312 ## $a Souběžný název na obálce: Byzantine jewellery in Serbia : models
              and heritage
517 1# $a Byzantine jewellery in Serbia
            $e models and heritage

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena