Dotaz #790

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 16. 08. 2021
MARC 21 264, 500, 928
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 29. září 2021

Charakteristika problému

Euromedia Group a koupené značky. U knížky jsou označeny edice Pragma a Universum. Obě vydavatelství koupila Euromedia Group. Nevím co z toho je edice a co vydavatelství, tedy co zapsat do polí 490 a 928. V knížce je napsáno, že Pragma je edice, ale ve skutečnosti je to vydavatelství. Jedná se o knížku Encyklopedie technik přežití, ISBN 978-80-242-6825-5.

Rozhodnutí o řešení

V podobných případech často není na první pohled zřejmé, co je jméno nakladatelství a co je edice.

Někteří nakladatelé mohou výraz „edice“ používat pro označení skupiny zdrojů, vydávaných pod značkou původního nakladatelství. Rozlišovat tyto dvě situace má význam zejména pro Českou národní bibliografii, která eviduje českou produkci.

Seznam koupených nakladatelských značek lze obvykle najít na stránkách nakladatelství. Nejběžnějším nakladatelstvím tohoto typu je právě Euromedia (podle informací přímo z nakladatelství zde zůstávají jména koupených nakladatelství stále jako nakladatelská značka).

Při popisu zahraničních zdrojů většinou není nutné detailnější zjišťování a vycházíme z podoby na pramenech popisu; v případě pochybností ověříme zápis v příslušné národní bibliografii (s přihlédnutím k používaným pravidlům).

   

Způsob zápisu:

Při zápisu údajů se řídíme hlavním pramenem popisu, tedy přednostně titulní stránkou.

Pokud je na hlavním prameni popisu jméno nového nakladatele (zde: Euromedia Group) a informace o původní nakladatelské značce (např. Pragma) v jiném prameni popisu na zdroji, bude Euromedia Group v poli 264. „Koupenou“ nakladatelskou značku lze zapsat pro vyhledávání do pole 928; pak by měla být v poli 500 vysvětlující poznámka (citační nebo volně tvořená).

Pokud je na hlavním prameni popisu jméno původního nakladatelství, zapíšeme ho do pole 264 a nového nakladatele (v našem příkladu Euromedia Group) můžeme zapsat do polí 500 a 928.

Poznámka ani pole 928 nejsou povinné údaje v rámci minimálního ani doporučeného záznamu, v zásadě ani u úplného záznamu. Jsou povinné pouze pro knihovny podílející se na tvorbě České národní bibliografie.

   

Návrh řešení

V podobných případech často není na první pohled zřejmé, co je jméno nakladatele a co je edice. Záleží proto částečně i na úvaze katalogizátora, případně lze správný zápis odvodit z popisu v České národní bibliografii.

Konkrétně u Euromedia Group, podle informací přímo z nakladatelství, zůstávají jména koupených nakladatelství stále jako nakladatelská značka.

Při zápisu údajů se řídíme hlavním pramenem popisu, tedy přednostně titulní stránkou.
Pokud je na hlavním prameni popisu jméno nového nakladatele (zde: Euromedia Group) a informace o původní nakladatelské značce (např. Pragma) v jiném prameni popisu na zdroji, bude Euromedia Group v poli 264. „Koupenou“ nakladatelskou značku lze zapsat pro vyhledávání do pole 928; pak by měla být v poli 500 vysvětlující poznámka (citační nebo volně tvořená).
Pokud je na hlavním prameni popisu jméno původního nakladatelství, zapíšeme ho do pole 264 a nového nakladatele (v našem příkladu Euromedia Group) můžeme zapsat do polí 500 a 928.
Poznámka ani pole 928 nejsou povinné údaje v rámci minimálního záznamu, v zásadě ani u úplného záznamu; jsou povinné pouze pro knihovny, podílející se na tvorbě České národní bibliografie.

Seznam koupených nakladatelských značek lze obvykle najít na stránkách nakladatelství.

   

Komentáře

Trochu ten dotaz upřesním. Když bude na pramenech popisu uveden Euromedia jako nakladatel a k tomu v tiráži např.: "vydáno v edici Pragma", zaneseme do záznamu Pragmu jakým způsobem? Jako edici, nebo jako upřesnění nakladatele do 928, nebo obojí? - Je tu totiž rozpor popisovaný dokument vs. web nakladatele. - Asi bych se přikláněl k tomu zapsat to oběma způsoby.
20. 09. 2021 12:00
Na základě přímého sdělení z Euromedia Group, že i po převzetí nakladatelství budou knihy vycházet pod původními nakladatelskými značkami, jsme pro ČNB ponechali toto pojetí, tj. jde stále o jméno nakladatelství, nikoli o edici. I v edičním plánu Euromedia jsou takto nakladatelství jmenovitě uváděna. Slovo edice v tiráži je použito v širším slova smyslu jako vydání. Jako edici bereme pouze takovou jejich značku, která nikdy jako nakladatelství neexistovala.
21. 09. 2021 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena