Dotaz #794

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 10. 2021
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. listopadu 2021

Charakteristika problému

Problém se zapisováním autorů u rozhovorů. Koho zapsat v knize rozhovorů do pole 100 jako hlavního autora, pokud je na titulním listě jako první uveden dotazovatel a teprve pak dotazovaný. Podle řešení dotazu ke katalogizaci (č. 610)by měla být obě jména rovnocenná a do pole 100 by měl jít první autor bez ohledu na roli. V poslední době se ale často setkávám s tím, že je v poli 100 uveden dotazovaný, i když je na titulním listě uveden až na druhém místě. Př. Zázraky jsou logické / Lucie Šilhová, Kateřina Cajthamlová. Část knihoven má v poli 100 Lucii Šilhovou, část Kateřinu Cajthamlovou.

Rozhodnutí o řešení

Knihu rozhovorů chápeme jako společné dílo a tazatele i odpovídajícího považujeme za rovnocenné tvůrce.
V poli 100 bude ten, který je na prameni popisu uveden výrazněji nebo jako první.

Pokud ze zápisu podle pramene popisu není zřejmé, kdo je kdo, můžeme v poli 245 informaci doplnit v hranatých závorkách (problematiky se částečně týká i dotaz 601).

   

Návrh řešení

Řešení v dotazu 610 je platné, knihu rozhovorů chápeme jako společné dílo.
Bylo by obtížné definovat, ve kterých případech má který z účastníků významnější autorský podíl. Nemusí jít jen o množství textu, dotazovatel často dává dílu konečnou podobu.

Proto se u knih rozhovorů řídíme stejnou zásadou, jako u jiných děl se společnou autorskou odpovědností.

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím. Doporučuji ale explicitně uvést, že do pole 100 patří nejvýrazněji uvedený nebo první tvůrce. V řešení dotazu 610 je uvedeno, že se "řídíme pořadím, v němž jsou uvedeni (myšleno tvůrci) na prameni popisu (viz RDA, pravidlo 6.27.1.3)." Tj. skutečnost, že se přihlíží i k typografické úpravě není zcela zřejmá a může být příčinou popsaného problému.
20. 11. 2021 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena