Dotaz #680

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 04. 10. 2017
MARC 21 LDR, 264, 340
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 24. ledna 2018

Charakteristika problému

Z dotazu č. 677 z rozhodnutí o řešení není zcela jasné, v jakém případě se používá termín "rukopis" (platí jen pro dokument psaný vlastní rukou např. dopis)? V MARCU 21 s.340-2 je uveden příklad: 340 $d rukopis $d psáno na stroji. Znamená to, že pro veřejně nepublikované zdroje bude v poli 340 v 1. podpoli d uveden vždy výraz "rukopis" a až v druhém podpoli d informace o technice záznamu tj. např. psáno na počítači?

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 29.11.2023 (v souladu s dotazem 852)

 

Termín „rukopis“ se zde vztahuje na text psaný rukou. Proto je u dotazu 677 ve druhém odstavci uvedeno:
„Informace o technice záznamu, tedy například ‚rukopis‘, strojopis‘ apod. ...“

V manuálu MARC 21 u podpole $d sice chybí vysvětlivka, ale v příkladu se pravděpodobně jedná o situaci, kdy zdroj obsahuje rukopisný (tedy: psaný vlastní rukou) i strojopisný text.

Ještě jasnější je to v anglické verzi manuálu
(http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd340.html), kde je uvedeno:
340 ##$dhandwritten$dtyped
Zatímco v češtině se někdy výraz „rukopis“ používá i pro text psaný na stroji (např. rukopis knihy – tj. text, který napsal sám autor a který ještě nebyl vydán tiskem), v angličtině by tomu odpovídal výraz „manuscript“, nikoli „handwritten“.

V poli 340 tedy výslovně uvádíme techniku záznamu.

Naproti tomu informace o rukopisu v návěští (pole LDR) má širší význam - zde se jedná o „rukopis“ ve smyslu zdroje, který nebyl veřejně publikován (může tedy jít i o autorský „rukopis“ literárního díla, připravený pro nakladatele). V originálním anglickém textu je zde uveden výraz „manuscript“.
Možná by stálo za zvážení, jestli nějakým způsobem nepřizpůsobit českou terminologii použitou v MARCu.

---------------------------------------

Ke konkrétnímu způsobu zápisu:

Návěští (pole LDR)
U zdroje, který nebyl veřejně publikovaný - ať se jedná o text psaný vlastní rukou nebo na psacím stroji - bude na pozici 06 kód „t“ („rukopisný textový dokument“).

Pole 264
U zdroje, který považujeme za „rukopis“ v širším významu (zdroj, který nebyl zveřejněn), se nebude v záznamu vyskytovat pole 264 s druhým indikátorem „1“.
Ale bude zde uvedeno pole 264 s druhým indikátorem „0“ („Vytvoření/vznik díla“).

Pole 340
V poli 340 bude v těchto případech specifikována technika záznamu, tedy např. „rukopis“ (pro text psaný vlastní rukou), „strojopis“ apod.

   

Návrh řešení

Termín „rukopis“ se zde vztahuje na text psaný rukou. Proto je u dotazu 677 ve druhém odstavci uvedeno:
„Informace o technice záznamu, tedy například ‚rukopis‘, ‚psáno na psacím stroji‘ apod. ...“

V manuálu MARC 21 u podpole $d sice chybí vysvětlivka, ale v příkladu se pravděpodobně jedná o situaci, kdy zdroj obsahuje rukopisný (tedy: psaný vlastní rukou) i strojopisný text.

Ještě jasnější je to v anglické verzi manuálu
(http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd340.html), kde je uvedeno:
340 ##$dhandwritten$dtyped
Zatímco v češtině se někdy výraz „rukopis“ používá i pro text psaný na stroji (např. rukopis knihy – tj. text, který napsal sám autor a který ještě nebyl vydán tiskem), v angličtině by tomu odpovídal výraz „manuscript“, nikoli „handwritten“.

V poli 340 tedy výslovně uvádíme techniku záznamu.

Naproti tomu informace o rukopisu v návěští (pole LDR) má širší význam - zde se jedná o „rukopis“ ve smyslu zdroje, který nebyl veřejně publikován (může tedy jít i o autorský „rukopis“ literárního díla, připravený pro nakladatele). V originálním anglickém textu je zde uveden výraz „manuscript“.
Možná by stálo za zvážení, jestli nějakým způsobem nepřizpůsobit českou terminologii použitou v MARCu.

---------------------------------------

Ke konkrétnímu způsobu zápisu:

Návěští (pole LDR)
U zdroje, který nebyl veřejně publikovaný - ať se jedná o text psaný vlastní rukou nebo na psacím stroji - bude na pozici 06 kód „t“ („rukopisný textový dokument“).

Pole 264
U zdroje, který považujeme za „rukopis“ v širším významu (zdroj, který nebyl zveřejněn), se nebude v záznamu vyskytovat pole 264 s druhým indikátorem „1“.
Ale bude zde uvedeno pole 264 s druhým indikátorem „0“ („Vytvoření/vznik díla“).

Pole 340
V poli 340 bude v těchto případech specifikována technika záznamu, tedy např. „rukopis“ (pro text psaný vlastní rukou), „psáno na psacím stroji“ apod.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena