Dotaz #258

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu zvukové záznamy (ZVZ)
Odesláno 01. 07. 2005
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 11. srpna 2005

Charakteristika problému

Pokud u CD čerpápe údaje o názvu a odpovědnosti pouze z bukletu (není napsán na disku), uvádíme údaje v hranatých závorkách? Nebo nám buklet nahrazuje hlavní pramen popisu podobně jako u monografií? Tzn. údaje o názvu a odpovědnosti píšeme bez hranatých závorek a v poznámce uvedeme: Název z bukletu.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

Definice hlavního pramene popisu pro jednotlivé druhy dokumenty nelze zaměňovat. Pravidlo 6.0B1 dovoluje u zvukových záznamů použít doprovodný textový materiál nebo pouzdro jako hlavní pramen popisu, pouze pokud je na něm uveden společný název a jednotlivé části a jejich etikety jej neobsahují. Znamená to, že doprovodný textový materiál nebo pouzdro se u zvukových záznamů považuje za hlavní pramen popisu pouze za splnění následujících podmínek:

1) popisná jednotka obsahuje dvě nebo více CD
2) na jednotlivých CD není uveden společný název
3) společný název je uveden v doprovodném textovém materiálu nebo pouzdru.

Pokud tedy popisná jednotka obsahuje několik CD bez jakýchkoli informací (nebo pouze s rozlišovacími názvy uvedenými přímo na jednotlivých CD nebo na jejich etiketách) a v doprovodném materiálu nebo na pouzdru je uveden jejich společný název, lze dle pravidla 6.0B1 považovat doprovodný textový materiál nebo pouzdro za hlavní pramen popisu a název a údaje o odpovědnosti převzaté z bukletu zapsat do oblasti údajů o názvu a odpovědnosti bez hranatých závorek.

Pokud se popisuje jedno CD bez potřebných informací uvedených přímo na CD nebo jeho etiketě, jedná se o popisnou jednotku bez hlavního pramene popisu. V tomto případě doprovodný textový materiál nebo pouzdro není u zvukových záznamů hlavním pramenem popisu (není splněna podmínka instrukce 6.0B1, že popisná jednotka obsahuje více než jedno CD) a údaje převzaté z bukletu se zapisují v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti v hranatých závorkách (viz instrukce 1.1B7).

V obou případech se vždy uvede poznámka o prameni popisu hlavního názvu.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena