Dotaz #503

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu grafika (GRA)
Odesláno 29. 09. 2010
MARC 21 245, 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. října 2010

Charakteristika problému

Jak popsat skládanku obsahující např. pohlednice?

Rozhodnutí o řešení

Viz stanovisko odp. prac.

Návrh řešení

Skládanky obsahující např. soubor pohlednic, reprodukce fotografií atd. (informační text bývá uveden pouze na jejich zadní straně) se popisují jako grafické dokumenty podle AACR2R, kapitola 8.

Jako obecné označení druhu dokumentu se použije výraz [grafika], jako specifické označení druhu dokumentu se ve fyzickém popisu uvede výraz skládanka. Podle pravidla 8.5D1 se v údaji o rozměru uvede výška x šířka rozložené skládanky a po čárce její rozměr po složení (výšku a šířku skládanky určujeme podle orientace titulního obrázku skládanky). Bližší informace o fyzické podobě skládanky (např. počet pohlednic, fotografií atd.) lze uvést v poznámce.

Pokud by na skládance tohoto typu bylo uvedeno číslo ISBN, výraz „skládanka“ se jako vysvětlivka ke standardnímu číslu nepoužívá - informace o fyzické podobě je zřejmá z údajů fyzického popisu.

MARC 21
245 … $h[grafika]
300 ## $a1 skládanka :$bbarev. ;$c11 x 48 cm, složeno na 11 x 8 cm

UNIMARC
200 … $bgrafika
215 ## $a1 skládanka$cbarev.$d11 x 48 cm, složeno na 11 x 8 cm

Pokud dokument nesplňuje kriteria pro grafické dokumenty, popisuje se skládanka jako jednolistový tisk podle AACR2R, kapitola 2. Viz dotaz 497.

Poznámka:
V bázi NKC procházel popis skládanek vývojem; od r. 2008 se při popisu skládanek postupuje jednotně výše uvedeným způsobem.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena