Dotaz #320

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 29. 11. 2006
MARC 21 440, 490, 800, 810, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 26. prosince 2006

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Prosím o upřesnění praxe tvorby autoritních záznamů edic a jejich využití v bibliografickém záznamu, konkrétně kdy použít pole 440 a kdy pole 490 a 830. Jako příklad uvádím edici Trifit z nakladatelství Triton. Do roku 2002 byla tato edice v bibliografických záznamech NK v poli 440. Od r. 2003 je v poli 490 a autorita v poli 830. Žádnou jinou edici stejného jména se mi nepodařilo najít. Obecně se nám při přebírání záznamů zdá, že NK dává přednost použití pole 490 a 830 před polem 440. Prosím tedy o upřesnění metodiky. Děkuji.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

POLE 440 BYLO R. 2009 VE FORMÁTU MARC 21 ZRUŠENO A NAHRAZENO KOMBINACÍ POLÍ 490 + 830.
OD LEDNA 2010 SE JIŽ V NOVĚ VYTVÁŘENÝCH ZÁZNAMECH NESMÍ POUŽÍVAT.

(Nový způsob zápisu „jednoduché“ edice: 490 1# $aEdice klubové poezie ;$vsv. 10   830  #0 $aEdice klubové poezie)

------------------------------------------------

Pole 440 je zároveň popisným údajem o edici i vedlejším záhlavím pro edici, nevytváří se pole 8XX pro vedlejší záhlaví s jinou formou názvu edice.

Pokud se údaj o edici zapíše do pole 490, obvykle se vytváří vedlejší záhlaví pro edici v poli 800, 810 nebo 830, tzn. že forma ve 490 je odlišná od formy zapsané v 8XX.
Pole 800 nebo 810 se používá v případech, kdy je součástí údaje o edici jméno autora (vedlejší záhlaví autor/název), pole 830 v případech, kdy je např. třeba odlišit název edice používaný různými nakladateli pomocí kvalifikátoru (vedlejší záhlaví názvové).

440 #0 $aEdice klubové poezie ;$vsv. 10

490 1# $aSebraná díla Jana Čepa ;$v3
800 1# $aČep, Jan,$d1902-1974.$tSebraná díla

490 1# $aZprávy / Česká botanická společnost ;$v2002/1
810 2# $aČeská botanická společnost.$tZprávy

490 1# $aKomentované zákony ;$vsv. 26
830 #0 $aKomentované zákony (C.H. Beck)

 

K zápisu edice Trifid v bázi NKC:
Některé knihy v edici s tímto názvem jsou vydávány v koedici s dalšími nakladateli; je nutné kvalifikátorem zdůraznit, že edice "patří" nakladatelství Triton, nikoli koeditorům.

 

 

Návrh řešení

Pole 440 je zároveň popisným údajem o edici i vedlejším záhlavím pro edici, nevytváří se pole 8XX pro vedlejší záhlaví s jinou formou názvu edice.

Pokud se údaj o edici zapíše do pole 490, obvykle se vytváří vedlejší záhlaví pro edici v poli 800, 810 nebo 830, tzn. že forma ve 490 je odlišná od formy zapsané v 8XX.
Pole 800 nebo 810 se používá v případech, kdy je součástí údaje o edici jméno autora (vedlejší záhlaví autor/název), pole 830 v případech, kdy je třeba odlišit název edice používaný různými nakladateli pomocí kvalifikátoru (vedlejší záhlaví názvové).

440 #0 $aEdice klubové poezie ;$vsv. 10

490 1# $aSpisy Jana Čepa ;$v3
800 1# $aČep, Jan,$d1902-1974.$tSpisy

490 1# $aZprávy / Česká botanická společnost ;$v2002/1
810 2# $aČeská botanická společnost.$tZprávy

490 1# $aKomentované zákony ;$vsv. 26
830 #0 $aKomentované zákony (C.H. Beck)

 

K zápisu edice Trifid v bázi NKC:
Některé knihy v edici s tímto názvem jsou vydávány v koedici s dalšími nakladateli; je nutné kvalifikátorem zdůraznit, že edice "patří" nakladatelství Triton, nikoli koeditorům.

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím, mám jen několik drobných připomínek: 1) Do rubriky AACR2R bych doplnila 1.6 a 21.30L a do rubriky MARC21 440, 490, 800, 810, 811, 830 2) poslední větu bych upravila takto: "... pole 830 v případech, kdy je NAPŘ. třeba odlišit název edice používaný různými nakladateli pomocí kvalifikátoru ...", protože existují i další případy užití pole 440 a 830 např. a) nedílnou součástí údaje o edici je svazek/svazky nebo datum/data vydání 490 1# $aDědictví Svatojánského sv. 3 830 #0 $aDědictví Svatojánské ;$vsv. 3 b) název edice se vyskytuje v jednotlivých svazcích v různých podobách 490 1# $aDepartment of the Army pamphlet 830 #0 $aDA pam. (bohužel nemám po ruce vhodný český příklad) c) 490 1# $aActa Universitatis Purkynianae ;$v34.$aSlavogermanica ;$v9 830 #0 $aActa Universitatis Purkynianae ;$v34 830 #0 $aActa Universitatis Purkynianae.$pSlavogermanica ;$v9 3) ve druhém příkladu (Spisy Jana Čepa) by v poli 800 v podpoli $t mělo být uvedeno Sebraná díla nikoli Spisy (viz AACR2R 25.8 - 25.10) 4) opravila bych schválený dotaz ke katalogizaci č. 3

01. 01. 2007 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena