Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
429 Jak správně zpracovat následující knihu? Na titulním listě uvedeno To nejlepší z poezie 19. století. Na deskách uvedeno: Karel Hynek Mácha Máj, Karel Jaromír Erben Kytice. Zpracovali jsme následovně: ... 245, 505, 700 XXX Schváleno
178 a) pole 101 (kód jazyka): Kde hledat kódy jazyků neuvedených v seznamu, který uvádí Unimarc manuál? Nelze přeci použít kód - "und". b) pole 102 (kód země vydání): Kde hledat kódy zemí neuvedených v ... 008, 041, 044 XXX Schváleno
344 Dobrý den, prosím o zodpovězení jednoho dotazu. Jakým způsobem má být zkatalogizován dokument, kde není uveden žádný hlavní název. Na titulním listě jsou pouze názvy jednotlivých částí dokumentu. Děku... 245, 740 XXX Schváleno
370 Katalogizujeme knihy vydané ve Vídni v letech 1896-1919. Jak se správně uvádí místo vydání publikace, která vyšla na území Rakousko-Uherska ? Země vydání je : 1. Rakousko nebo 2. Česká republika před ... 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
232 Jak se zapíše místo vydání, když na titulní stránce je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině a v tiráži je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, Moyzesova 20, 010 26 Žilina? 210 $aV Žil... 260 $a XXX Schváleno
247 Pokud se vracíme ke starším záznamům a doplňujeme např. pole 072 a pole 650, popřípadě opravíme v záznamu pouze překlepy jaká podpole se vyplňují v poli 040? Je správné např. 040 $a KVG001 $b cze $d K... LDR/05, 040 XXX Schváleno
766 Existuje příklad, kdy se v poli 008 v ilustracích použije hodnota „m", tedy zvukové záznamy? Nikdy jsem se nesetkala se záznamem knihy, který by to obsahoval, a možná se to ani nevyužívá. Jak se zap... 008, 300 XXX Schváleno
236 Použití pole 040 $c (agentura převádející záznam do strojem čitelné podoby) - v záznamech NKP je zpravidla vyplněno pouze $a, zatimco v záznamech přebíraných z Library of Congress je vyplněno $a i $c ... 040 $c XXX Schváleno
804 Dobrý den, potřebuji poradit, jakým způsobem zkatalogizovat Katalogy výstav diplomových prací. Jedná se o samostatně vydané čtyřstranné katalogy výstav z let 2011-2015, které původně vyšly samostatně,... 245 XXX Schváleno
251 Ráda bych se zeptala, jak se řeší popis dokumentu - zvratného výtisku, který obsahuje z druhé (zvratné) strany stejný dokument v jiné jazykové mutaci - jde o velmi částou variantu úpravy "vydání" např... 300, 246, 500 XXX Schváleno
9 Správný zápis původců (se stejnou nebo s odlišnou autorskou rolí) odpovědných za edici XXX Schváleno
225 Katalogizujeme knihu: Březinová, Taťana : Křižovatky žen Kniha obsahuje 2 novely a to, Samý makový koláček a Dapokl. Chtěly bychom, aby kniha byla vyhledatelná pod každým z těchto názvů. Nevíme přesně... 505 XXX Schváleno
43 Jak se popisuje vicejazycny slovnik, co se tyce indikatoru a vyberu podpoli? Je povazovan za original nebo za preklad? Napr. Anglicko-český a česko- anglický slovník ekologie a životního prostředí = E... 041 XXX Schváleno
215 Dobrý den, chtěly bychom se zeptat na LDR Návěští, a to na 05 Status záznamu. Víme, že při katalogizaci nových knih se používá abecední kód n. Jaký abecední kód se používá při RETRO vkládání? V někter... 05 XXX Schváleno
102 Zápis kódu země při katalogizaci produkce vyslanectví, konzulátů atd. Návrh řešení: Zápis kódu země v poli 102 by měl odpovídat místu vydáni díla v poli 210 $a. a)produkce českých vyslanectví,... 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
716 Jaká počáteční písmena se píší u označení a názvů částí v poli 505? Patří do označení části skutečně malé písmeno („volume 1"), i když se např. v poli 245 u označení části (podpole $n) zapisuje velk... 505 XXX Schváleno
660 Pokud je v publikaci uveden pouze datum copyrightu (c2013) a datum reprintu (1946), zapíšu do 008 t20132013 r20131946 008, 264 XXX Schváleno
702 Nakladatel převzatý jiným, jak jej uvádět? Typický příklad: Na titulní straně uvedeno: CRC Press, Taylor & Francis Group a navíc i Chapman & Hall Book. Které pravidlo má přednost: piš, co vidíš, nebo ... 264 XXX Schváleno
415 Prosím o zodpovězení ještě jednoho dotazu, které se týká ukládání nakladatelů a tiskařů. Katalogizuji převážně staré a vzácné tisky a zajímá mě, zda v údajích o nakladatelích mohu uvést nakladatele ve... 260 XXX Schváleno
546 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám uvádět správně pole LKR v ALEPHu, když katalogizuju články za časopisů. Děkuji Julie Vaicová, knihovna Právnické fakulty UK. LKR XXX Schváleno
4 Používání interpunkce při zápisu údajů ve formátu UNIMARC XXX Schváleno
280 Na titulní stránce je uvedena fráze "kolektiv autorů" (zapíší do 245$c). V tiráži jsou jmenovitě uvedeni 3 autoři (zapíši do 500$a). Otázka: bude hlavním záhlavím název (vycházím z údajů na titulní st... 245, 500, 7XX XXX Schváleno
783 Dobrý den, není mi jasný katalogizační záznam titulů z řady Timovy tipy (vydal Dobrovský, 2021). Zejména se jedná o název uvedený na titulním listě - Timovy tipy a pod tím např. Míváš často vztek (aj.... 245, 490, 787, 830 XXX Schváleno
15 Pořadí a zápis poznámek ve formátu UNIMARC, používá-li knihovna pro zápis poznámek pouze pole 300 XXX Schváleno
402 Lze zapisovat úvodní mluvnické členy v poli 505 v podpoli "t"? V dotazu č. 207 se uvádí, že: "úvodní mluvnické členy se ve formátu MARC 21 vynechávají ve všech polích, která neřeší pomocí indikátorů p... 505 XXX Schváleno
399 Na titulní straně je uveden jediný původce (ilustrátor) Colonel Moutarde. Patří do primární, sekundární nebo alternativní int. odpovědnosti (pole 750, 751 nebo 752)? Konkrétně se jedná o titul:978-80-... 700 XXX Schváleno
395 Katalogizuji složky volných listů, které jsou nekompletní. Na tit. l. je někdy uveden počet listů, který do složky patří, někdy je součástí seznam listů. Patří do pole 215 teoretický nebo skutečný poč... 300 XXX Schváleno
207 Jak zapisovat názvy s mluvnickými členy v poli 765? 1) jako doposud do "šikmých pacek" <>story of... 2) nebo stejně jako v poli 246 - úvodní členy se nezapisují, pokud se neuvádějí záměrně Návrh ... 7XX, 765 XXX Schváleno
204 ISMN XXX Schváleno
19 Správný zápis hlavního názvu v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, pokud jednotlivé části hlavního názvu jsou nezávislé a jsou spojeny spojkou "a". Jedná se o popisnou jednotku, tvořenou několika č... XXX Schváleno
124 Na titulní strance je jméno nakladatele napsano Velkými písmeny celé, v tiráži je zapsáno jen s velkým počátečním písmenem,občas se stane že také velkými. Zajímá mě zdali se jméno má zapsat jen s počá... 260 $b XXX Schváleno
38 Má se zapisovat ve fyzickem popisu pro název doprovodného materiálu v případě elektronických a zvukových dokumentů totožný termín jako se zapisuje ve fyzickém popisu u těchto dokumentů? Např. + 1 elek... 300 $e XXX Schváleno
6 Zápis označení části dokumentu Lze při zápisu označení části dokumentu používat zkratky či změnit římskou číslici na arabskou apod.? Jak zapsat pořadí svazku, pokud se označení pořadí v části dokument... XXX Schváleno
24 Používání dvojtečky v údajích o odpovědnosti Často je v dokumentech v pramenech popisu za slovním označením odpovědnosti uvedena dvojtečka. Např. sestavil: Jan Novák, uspořádal: Vladimír Svoboda, ilus... XXX Schváleno
268 Užití indikátoru s hodnotou 9 v poli Název originálu: V UNIMARCu v poli 454 se užívá první indikátor s hodnotu 9 signalizující národní využití pole. Je hodnota 9 užívána i v MARC 21 v poli 765 - pokud... 765 XXX Schváleno
464 Dobrý den, na semináři SK ČR dr. J.Svobodová nás informovala, že od 1.1.2010 bude možno v poli 041 vyjádřit 1. indikátorem (prakticky jeho nevyplněním) skutečnost, kdy u publikace nejsme schopni dohle... 041 XXX Schváleno
813 Pokud je na titulní straně uveden nakladatel velkými písmeny např. EUROMEDIA GROUP - zapíšeme ho dle pravidla "piš, co vidíš" do pole 264 podpole b také tak? Při hledání v příručce RDA jsem upřesnění ... 264 XXX Schváleno
774 Hezký den, v případě, kdy je v poli 041 uveden jazyk originálu, je pole poznámky 500 Přeloženo z ... povinné? Děkuji, zdravím Vás 041, 245, 500, 564 XXX Schváleno
347 jak zapsat u vysokoškolských prací- diplomek apod. do pole fyzickeho popisu více samostatných příloh? 300 a 52 l. + e 1 CD-ROM, 1 mapa. nebo 300 a 52 l. + e 1 CD-ROM + e 1 mapa. 300 $e XXX Schváleno
709 Je publikace se stejným ISBN, ale jiným rokem vydání na titulní straně považované za dotisk nebo za jiné vydání? Dostala se nám do fondu publikace Rozhovory s Janem Werichem z nakladatelství HaK, kter... 008, 020, 264 XXX Schváleno
747 Když se učebnice jmenuje Habsburkové, 2. díl. Do jakého podpole mám zadat 2 díl? 245, 505 XXX Schváleno
714 Dobrý den, při zapisování knihy do fond jsme převzali záznam ze SK NK, ale dostáváme hlášení: 008 - Pole kódových údajů Chyba při ukládání Pole 008 musí mít délku 40 znaků. Různá hodnota v podpoli 264... 008 XXX Schváleno
704 Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v ... 245, 246, 787 XXX Schváleno
634 Popisuji překlad sborníku, na titulní straně je uveden pouze editor, jednotliví autoři jsou až u příslušných příspěvků. Záznam tedy nemá hlavní záhlaví (100/110/111). Zapisuje se v tomto případě název... 130, 240 XXX Schváleno
297 Dobrý den, potřebovala bych vědět, jak se v Marcu zapisuje jmenné záhlaví, pokud je uvedeno jen příjmení autora a nedá se dohledat jméno. Jedná se o separát z r. 1923, celou publikaci nemáme a v národ... X00 XXX Schváleno
687 Jak postupovat v případě, kdy se nám údaje o odpovědnosti do podpole 245_c nevejdou? Podle pravidel RDA máme zapsat všechny autory a překladatele do zmiňovaného podpole. Zpracováváme katalog, který má... 245 XXX Schváleno
613 Kdy správně vyplňujeme pole 336 výrazem statický obraz? 336 XXX Schváleno
586 Máme dokument, kde titulní stránka je v ruštině, zbytek textu dokumentu je ve francouzštině. Je možnost uvést v kódovaných údajích pole 008 pozice 35-37 fre a současně na pozici 38 kód modifikace o? 008, 546 XXX Schváleno
829 Jaká hodnota bude uvedena v souborném otevřeném záznamu dvoudílné publikace v poli 008 "Datum vydání 1 (07 - 10)", pokud nemám 1. díl a druhý díl byl vydán např. v roce 2021? Uvádím správně na první... 008, 264, 300 XXX Schváleno
684 Jak přistupovat ke zpracování dvojjazyčných adaptací v analytickém záhlaví v poli 700? V souborném katalogu jsou nyní dva způsoby zpracování. PŘ.: 24510 |a Velký Gatsby = |b The great Gatsby / |c Fra... 700 XXX Schváleno