Dotaz #813

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 07. 07. 2022
MARC 21 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. srpna 2022

Charakteristika problému

Pokud je na titulní straně uveden nakladatel velkými písmeny např. EUROMEDIA GROUP - zapíšeme ho dle pravidla "piš, co vidíš" do pole 264 podpole b také tak? Při hledání v příručce RDA jsem upřesnění takové situace nenašla. V katalogizačních dotazech jsem narazila na dotaz 279, který řeší tentýž problém, ovšem dle pravidel AACR2R. Děkuji

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Text přepisujeme přesně podle pramene popisu, pokud jde o jeho obsah (např. chybějící nebo přebývající písmeno, „překlep“ apod.).
Správnou podobu lze v případě potřeby uvést v poznámce a/nebo v příslušných selekčních polích (opravenou verzi názvových údajů z pole 245 zapisujeme nejčastěji v poli 246, opravenou verzi jména nakladatele v poli 928).
Nejsme ale povinni dodržovat podobu na prameni popisu i pokud jde o psaní velkých a malých písmen. Tam se řídíme pravopisnými pravidly příslušného jazyka. (Druhou, „zamítnutou“ variantu není třeba v záznamu uvádět; zápis malých/velkých písmen není pro vyhledávání důležitý.)

Zkratky se většinou píší velkými písmeny, ale v některých případech se s nimi zachází jako se standardními jmény (tedy pouze s prvním písmenem velkým).

Někdy bude záležet i na úvaze katalogizátora. Pokud možno bychom ovšem měli postupovat ve všech záznamech jednotně a u jednoho nakladatele dodržovat vždy stejný způsob zápisu.

Jméno nakladatelství Euromedia Group ani nelze považovat za zkratku. V této podobě, pouze s prvními písmeny velkými (ze slova „Group“ lze odvodit, že jméno odpovídá anglickému pravopisu), se píše i na vlastních stránkách.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena