Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
143 Normy - jmenný popis Návrh řešení: Pro jmenný popis norem (ČSN, ISO, ČSN ISO apod.) lze v zásadě použít kapitolu 2 AACR2R Knihy, brožury, jednolistové tisky. Velmi stručně jsou nastíněny zása... 245, 246, 250, 260, ... MON Schváleno
120 Zpracování divadelních programů se rozchází v jednotlivých SVK, proto bychom přivítali metodický návod na jejich zpracování. Jedná se především o názvové údaje a údaje o původcích (t.j. 2-- pole v UNI... 245 $a, $c, 70X XXX Schváleno
733 Pokud je na pramenech popisu uveden zdroj ilustrací typu „fotografie: fotobanka Shutterstock", „ilustrace: Shutterstock", považujeme fotobanku za korporativního autora? 245, 110, 710 XXX Schváleno
855 Sjednocení pravidel popisu deskových her typu Monopoly, Osadnící z Katanu apod. Zejména formát záznamu, typ záznamu (LDR pozice 06) , pole 336 a 338. XXX Schváleno
290 Dobrý den, v českém centru v Paříži se snažíme vytvořit elektronický katalog knih zpřístupnitelný na internetu. Potřebovali bychom poradit, jaký systém je vhodný pro velmi malou knihovnu (cca 2000 kni... XXX Schváleno
582 Jak správně uvést Zdrojový dokument u článků otištěných ve zvláštních cizojazyčných číslech? V poslední době je stále častější, že česká periodika vydají jednou za čas cosi jako "zvláštní číslo", kter... 773 ANL Schváleno
346 Dobry den, chtela jsem se zeptat, jak katalogizovat monografii v MARCU 21, ktera ma vice soubeznych nazvu. Tzn. hlavni nazev je uveden jeste v 5ti jinych jazycich. Dekuji Jurackova Návrh řešení: ... 245 $b, 246 $a MON Schváleno
562 Užití podpole v v poli 830 u kartografických dokumentů. Při katalogizaci mapových listů velkých topografických děl (např. vojenských mapování) je pro jednoznačnou identifikaci konkrétního listu třeba ... 830 KAR Schváleno
77 Vína a vina. Vzhledem k tomu, že se v PH rozlišuje singulár a plurál "víno-- druhy", "víno--servírování", "červená vína", "šumivá vína", dochází při vyhledávání záznamů se slovem "vína" k nepřesnému v... VEC Schváleno
33 Forma kartografického dokumentu v předmětovém hesle Forma je selekčním prvkem v poli 608, které zpřesňuje jednotku dokumentu vyjádřenou v poli 215 Návrh řešení: Hesla pro pole 608 atlasy měst ... KAR Schváleno
44 Zajímal by nás Váš pohled na začlenění loga korporace (akce) do oblasti názvových údajů v poli 200 a, pokud se toto nachází na titulním tistu. Konkrétní příklad : publikace vydané NK ČR - 2 sborníky z... 245 $a, 500 MON Schváleno
308 Prosím Vás o radu jak nyní zapisovat položky - Země vydání: Černá Hora nebo "Republika Černá Hora"? ; - Jazyk : černohorština či jazyk černohorský? případně je-li lépe použít souhrný pojem srbochorvat... 008/15-17, 260 MON Schváleno
478 Zápis členů vyloučených z řazení v údajích o edici - pole 490 a 830. Návrh řešení: Se zápisem v poli 490 by snad neměl být problém - členy by se měly normálně zapisovat, protože jde o popisný ú... 490, 830 XXX Schváleno
493 Jaké hodnoty používat v případě, že některé znakové pozice knihovna nevyplňuje, protože např. nejsou povinné z hlediska minimalního záznamu (u tištěných monografií pozice 18-34 a 39) nebo při konverzi... 008 XXX Schváleno
321 Dvojí krajské členění České republiky. Jak známo, Česká republika má v současnosti platné dvojí krajské členění - 8 krajů pro státní správu (podle zákona č. 36/1960 Sb.) a 14 samosprávných krajů (podl... 043, 080 VEC Schváleno
130 Jak psát správně cizojazyčná nakladatelství součástí jejichž názvu jsou výrazy jako Publishers,Publishing,Verlag,Verlaghaus,Editore,Press.Podle AACR2 by se měly vynechávat,ale pravidla jednak pracují ... MON Schváleno
342 Dobrý den, prosím o radu, zda vytvářet nové záhlaví v případě změny pravopisu, zejm. "s" a "z". Týká se to hlavně korporací jako muzea, univerzity atd. Použít dnešní způsob se "z", i když některé inst... AUT Schváleno
92 Knihu v německém originále _ Erklärung zum Weltethos ... naše knihovna vlastní v české a anglické mutaci. V anglické mutaci a podle zahraničních katalogů i v německé jsou pánové Küng a Kuschel uvedeni... 100, 700 MON Schváleno
312 Středověké malířství v Čechách XXX Schváleno
561 Propojovací pole v poznámkách - Lze použít u poznámkových polí pro odlišení poznámek vztahujících se ke konkrétnímu exempláři podpole 8 obsahující čárový kód jednotky? Dotaz vychází z potřeby evidence... 561, 562, 563, 9XX XXX Schváleno
331 Dobrý den, v příručce "MARC 21 - bibliografický formát" z r. 2003 je uvedeno, že pole 245 končí tečkou. V publikaci "Katalogizace ve formátu MARC 21 - stručná instrukce a příklady pro..." z r. 2004 je... 245 XXX Schváleno
158 V souvislosti s přechodem na nový knihovnický systém, který umožňuje zápis znaků v UNICODE, bychom potřebovali vědět jak postupovat při katalogizaci dokumentů v nelatinkovém písmu. Pravidlo 1.0E totiž... XXX Schváleno
261 Zapisujeme ságu o zaklínači, která by měla mít 5 svazků. Sága nemá společný název, každý svazek má svůj vlastní název i svůj vlastní podnázev. Sapkowski, Andrzej: Čas opovržení, Věž vlaštovky, Křest o... MON Schváleno
795 Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak správně vkládat CD jako přílohu ke knize. Lze je považovat za elektronické zdroje? jde budˇo CD k cizojazyčné literatuře, kde je namluven text knihy, nebo výuková ... 300, 500, 700, 710, ... XXX Schváleno
123 Pro korporaci Diecézní charita České Budějovice si nejsme jisti správně vytvořeným záhlavím. V příručce Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury se neřeší problém diecéze. Je zde pouze biskupstv... AUT Schváleno
189 ... XXX Schváleno
309 Jak zapisovat desetimístné ISBN bez oddělujících pomlček, tedy číslo vcelku. U ISBN, které má pouze mezery, je správné doplňovat pomlčky? 020 XXX Schváleno
496 Prosíme upřesnit, v jakých případech použít pole 772 a v jakých 787 u příloh z periodik. Proč se neupoužívá vždy pole 772 (hlavní publikace supplementu)? V souborném katalogu pokaždé jinak. Děkuji 772, 787 XXX Schváleno
624 Dobrý den, publikace je soubor několika povídek. Na titulní straně jsou uvedeny názvy jednotlivých povídek od různých autorů, společný název je uveden pouze na obálce. Budou ve 245 zapsány názvy jedno... XXX Schváleno
823 Editor z hlavní strany je zároveň autorem. Příklad. U kolektivních monografií a sborníků se stává, že mají na titulní straně uvedeno: Jaroslav Vomáčka (ed.) bez dalších jmen. Z obsahu ale zjistíme, že... XXX Schváleno
107 Jak zpracovat dar - 2 diskety a 2x tisk z těchto disket, jedná se o texty již vyšlých knih s jiným stránkovaním. 1) sborník, první str. obsahuje název, údaje o konf., vydavatele, rok a místo vydání, t... MON Schváleno
403 Kniha s názvem Pardubický kraj byla vydána v r. 2008 v Pardubicích, jako nakladatelský údaj je uvedena fráze Pardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Jak se... 260 $c, 710, 928, 26... XXX Schváleno
343 Dobrý den, prosím o informaci k následující věci: jsme knihovnou vysoké školy uměleckého směru. Naši studenti vypracovávají k bakalářským a diplomovým pracem ještě absolventské projekty, které jsou fy... 580, 7XX XXX Schváleno
27 Nové principy popisu elektronických zdrojů z hlediska jejich obsahu V souvislosti se změnami v doporučení ISBD(ER) došlo k zásadním změnám ve formátu USMARC (resp. MARC21), které se zatím nepromítly... ELZ Schváleno
118 Jak zapsat a odlišit v autoritním záznamu jméno autora, který sám publikuje, ale současně po určité období zapůjčil své jméno jinému autorovi, který nemohl publikovat. např.: Saudek, Erik Adolf, 1904-... AUT Schváleno
491 Separáty - stránkování. Dobrý den, rád bych se optal, zda je možné u separátu jejichž text začíná na neoznačené stránce použít zápis s.[3]-37. Děkuji MON Schváleno
396 Reprint dvou různých děl - místo, nakladatel i rok se u obou originálů liší. Jak zapsat údaje do poznámky? Pole 245 (pro MARC 21) - viz dotaz 51: $$a Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne ; $$b Bosn... 245, 580, 710 MON Schváleno
844 Jaké je stanovisko NK ohledně doplňování čísla ČNB u přívazků - doplňovat/nedoplňovat? 015 MON Schváleno
825 Na titulní stránce je uveden název díla, číselné označení části, název části, číselné označení podčásti a následně výčet všech děl zahrnutých v knize (kratší pojednání od stejného autora). Každá část ... 245, 505 XXX Schváleno
382 Jakým způsobem se uvádí jazyk dokumentu - srbština ? ( konkrétně u záznamu na srbsko-český a česko-srbský slovník).V tabulce autorit na vašich stránkách je pouze srbochorvatština: srbochorvatština (cy... 008, 041 XXX Schváleno
695 Kam a jak (pole, podpole, indikátory) se zapisují souběžné názvové údaje, pokud se nevyskytují v hlavním prameni popisu(např. jsou uvedeny pouze na rubu titulní stránky, v tiráži, na obálce). Lze je z... 245 XXX Schváleno
486 Prosím o ujasnění způsobu zápisu údaje o obtížnosti(Stage 2, Level 2, Stufe 2 apod.) jazykového textu u edic typu Oxford bookworms library, Macmillan readers apod. Některé edice mají navíc ještě subed... 490, 830 XXX Schváleno
389 Dirigenta mám uvést v poznámce 511 (Poznámka o účinkujících) nebo v poznámce 508 (Poznámka o realizátorech)? 508, 511 ZVZ Schváleno
446 Jakým způsobem se zapisuje poznámka k údajům v polích 76X-78X? Kdy se používá indikátor ke generování poznámky, kdy podpole $i a kdy se poznámka zapisuje v polích 530 nebo 580? 530, 580, 76X, 780, ... XXX Schváleno
641 Jak zpracovat deskové hry? Zejména se nám jedná o formát záznamu, typ záznamu v návěští a s tím související pole 336 a 338. Jde o soubor hracího pole, hracích karet, rozložených papírových kostek, hra... XXX Schváleno
572 Prosím o radu: při stahování autoritního záznamu "Geograf. termín" do pole 651 např. při pojmu "Rakousko" - je možné použít v tomto poli i zpřesněné výrazy jako Rakousko (1526-1804) Rakousko (1804-186... VEC Schváleno
47 Jak postupovat při zápisu údajů o názvu a odpovědnosti v případě, kdy kniha nemá titulní stránku. Zapisuje se v tomto případě název a/nebo údaje o odpovědnosti do hranatých závorek? Navrhuji n... 245, 500 MON Schváleno
183 Při vyhledávání knihy Pražská čarodějka jsme zjistily, že autorem je: \- Crawford,F.M. 1854 - 1909 \- Grawford,F.M. Potřebovaly bychom vědět, zda se jedná o stejného autora. Návrh řešení: Ano j... AUT Schváleno
427 Jak máme postupovat při zápisu adresy elektronické podoby obsahu katalogizované publikace? Dotaz č.358 vyřešil tuto otázku zápisem do pole 856. V poslední době se objevují záznamy, v nichž je adresa z... 856, 956 XXX Schváleno
764 Nakladatel nad názvem. Zejména skripta mívají nad názvem uvedenou nakladatelskou informaci ovšem v dost rozšířené podobě. Např. Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitn... 264, 928 XXX Schváleno