Dotaz #243

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 19. 04. 2005
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. května 2005

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jak zapsat názvové údaje u jazykových učebnic typu: Language in use nebo The Cambridge English course - praxe knihoven je velmi rozdílná viz záznamy v JIB

Návrh řešení:
Navrhujeme následující řešení:

245 10 $aLanguage in use.$pBeginner.$pClassroom book
245 10 $aLanguage in use.$pBeginner.$pTeacher´s book
245 10 $aLanguage in use.$pIntermediate.$pClassroom book atd.

245 14 $aThe Cambridge English course.$p1.$pPractice book
245 14 $aThe Cambridge English course.$p1. $pStudent´s book
245 14 $aThe Cambridge English course.$p2.$pPractice book atd.
(Poznámka: číslo v tomto případě není označením dílu, ale označuje studijní pokročilost, proto zapsáno v podpoli $p)

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení bylo změněno na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování dne 19.4.2018.
Podrobná instrukce zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/popis-souboru-jednotlivych-svazku-ucebnic-2013-brezen-2019

Jednotnou instrukci pro katalogizaci těchto typů jazykových učebnic nelze stanovit.

Číselné označení v hlavním prameni popisu může být jak označením svazku tak označením pokročilosti a může být formálně součástí názvu či odděleno.

Zpracovávat tyto řady jazykových učebnic jako souborné záznamy je teoreticky možné ale vzhledem k častým dotiskům rozebraných částí a vydání komplikované.

Optimální se tedy jeví - pro vyjádření výše zmíněných různých hledisek - buď zpracování s použitím podpolí $p, podpolí $n a $p.

245 10 $aLanguage in use.$pBeginner.$pClassroom book
245 10 $aLanguage in use.$pBeginner.$pTeacher´s book
245 10 $aLanguage in use.$pIntermediate.$pClassroom book atd.

245 14 $aThe Cambridge English course.$n1,$pPractice book
245 14 $aThe Cambridge English course.$n1,$pStudent´s book
245 14 $aThe Cambridge English course.$n2,$pPractice book atd.

Pokud číselné označení je formálně součástí hlavního názvu, zapíše se tak společně s následujícím podpolem $p pro název části:

Ilustrativně

245 00 $aOkay 3.$pPříručka pro učitele
245 00 $aOkay 3.$pUčebnice angličtiny
atd.

Návrh řešení

Doporučujeme navrhované řešení všeobecně přijmout, protože způsob zápisu názvových údajů u těchto typů jazykových učebnic je v knihovnách odlišný (prohlídkou JIB byly zjištěny tři odlišné způsoby zápisu).
Katalogizace v Národní knihovně je v souladu s navrhovaným řešením.

Komentáře

Uvádění čísla v $p se mi nezdá vhodné, není to čistě označení pokročilosti, dá se to považovat i za označení části, navrhuji zapisovat číslo spíše v $n.

27. 04. 2005 12:00

Souhlasím se stanoviskem č. 1 v tom, že uvádět čísla do podpole $p není vhodné.
Číslo označující studijní pokročilost lze zapsat jako součást názvu (viz doporučení ISBD(M), 1.1.2.5), tj. na konec podpole 245$a nebo do podpole 245$b – další údaje o názvu.
Poznámka:
V bázi NKC jsem nenalezla u jazykových učebnic tohoto typu ani jediný záznam, ve kterém by bylo číslo označující studijní pokročilost uvedeno v podpoli 245$p. Jak tedy může být katalogizace v NK v souladu s navrhovaným řešením?

Údaje typu "beginner", "intermediate" atd. nejsou názvy částí – jedná se spíše o další názvovou informaci (podpole 245$b).

Nejpřehlednějším způsobem bibliografického zpracování by bylo vytvoření souborného záznamu pro díly stejné studijní pokročilosti s jejich rozpisem v poznámce k obsahu.

Příklady:
24510 $aLanguage in use :$bbeginner
5050 $aClassroom book – Teacher’s book – atd.

24514 $aThe Cambridge English course 1
(nebo
24514 $aThe Cambridge English course :$b1)
5050 $aPractice book – Student’s book – atd.

04. 05. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena