Dotaz #478

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 03. 2010
MARC 21 490, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. dubna 2010

Charakteristika problému

Zápis členů vyloučených z řazení v údajích o edici - pole 490 a 830.

Návrh řešení:
Se zápisem v poli 490 by snad neměl být problém - členy by se měly normálně zapisovat, protože jde o popisný údaj. V poli 830 manuál MARC21. Bibliografický formát sice umožňuje členy zapsat a vyloučit z řazení pomocí druhého indikátoru, ale zároveň se zde uvádí "Je běžnou katalogizační praxí, že se uvodní členy unifikovaných názvů nezapisují, pokud nejsou potřebné pro řazení, hodnota druhého indikátoru tedy zpravidla číslice 1-9 NEOBSAHUJE." AACR2R pravidlo 25.2C1. říká "VYNECHEJTE úvodní mluvnický člen, pokud se unifikovaný název nemá pod tímto členem řadit ...". Takže navrhuji v poli 830 úvodní mluvnické členy NEZAPISOVAT.

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 10.2.2022.

Pole 490 je určeno pro zobrazování, proto se v něm člen zapisuje a nijak se neošetřuje.
V tomto poli je zobrazena přesná a gramaticky správná podoba názvu edice tak, jak byl uveden na knize.
Pro vyhledávání z pole 490 je obvykle možno používat místo rejstříku vyhledávání podle slov.

U pole 830 úvodní člen nezapisujeme.
Jedná se o unifikovaný název edice; dodrží se tím tedy jednotný způsob zápisu unifikovaných názvů, které jsou v ostatních případech také zapisovány bez úvodního členu.

   

Návrh řešení

Pole 490 je určeno pro zobrazování, proto se v něm člen zapisuje a nijak se neošetřuje.

U pole 830 se řídíme AACR2R a úvodní člen nezapisujeme.

Komentáře

Domnívám se, že v poli 830 by se úvodní člen měl zapisovat - s použitím patřičného indikátoru. Pokud se člen vypustí, může se název edice stát mluvnicky nesprávným: např.: "Das neue Werk" - bude-li pouze "Neue Werk", vypadá to, že podstatné jméno je ženského rodu - mluvnicky správně by bylo "Neues Werk", (střední rod), což zase nelze z hlediska katalogizace.
29. 03. 2010 12:00
Připadá mi, že máme-li k dispozici druhý indikátor jakožto efektivní nástroj pro jejich vyloučení z řazení, je vypouštění členů v poli 830 krokem zpět.
29. 03. 2010 12:00
S Stanoviskem odp. prac. souhlasím. Co se týká došlých připomínek: s mluvnickou správnosti si AACR2R hlavu asi moc nelámou viz 3. příklad (Blaue Adler) u pravidla 24.5A1. Pokud bychom připustili užívání členů v poli 830, museli bychom je asi připustit i v polích 130, 240 a 730. Co se týká pole 490 myslím, že Stanovisko odpo. prac. je zcela v souladu s AACR2R i MARC21, ale problém může nastat v okamžiku, kdybychom chtěli pole 490 posílat do rejstříků, kvůli vyhledávání různých variantních názvů edic, protože soubor autorit pro edice, který by toto ošetřil nemáme asi ještě dlouho mít nebudeme.
12. 04. 2010 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena