Dotaz #446

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 06. 2009
MARC 21 530, 580, 76X, 780, 785, 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 29. června 2009

Charakteristika problému

Jakým způsobem se zapisuje poznámka k údajům v polích 76X-78X? Kdy se používá indikátor ke generování poznámky, kdy podpole $i a kdy se poznámka zapisuje v polích 530 nebo 580?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

V propojovacích polích 76X-78X se zapisují údaje o souvisejících bibliografických jednotkách.

Jedná se o selekční údaje, které musí být doplněny poznámkou vyjadřující, o jaký typ propojení se jedná.
Poznámka se v těchto případech může vytvářet několika způsoby:

 1. Použitím prvního indikátoru „0“ (Poznámka se zobrazuje)

  Používá se obvykle u polí 780 a 785. Z příslušného pole se údaje zobrazí jako poznámka uvedená výrazem odvozeným z druhého indikátoru.
  Tento způsob se nedoporučuje používat ve složitějších případech blíže popsaných v bodu 3, kdy je vhodné vytvořit poznámku v poli 580.

  24500 $a EMP Jurisprudence
  78004 $t EMP
  $x1212-8589
  78004 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
  $x 1212-9909
  78500 $t Jurisprudence
  $x 1802-3843

 2. Použitím podpole $i

  Doporučuje se dávat tomuto způsobu přednost před použitím pole 580 všude tam, kde je to možné.
  Nepoužívá se u polí 780 a 785.

  24500 $a Severské listy
  $h [elektronický zdroj]
  77608 $i Tištěná verze 1998-2008:
  $tSeverské listy
  $x 1212-5385

 3. Vytvořením poznámky v poli 580

  V případech, kdy nelze použít žádnou z předchozích možností - zejména tehdy, když zapisujeme do polí 780 a 785 údaje o periodiku, které vzniklo sloučením jiných periodik a bylo by tedy zapotřebí pro každý výskyt pole generovat jinou část textu poznámky („Sloučením s ... vznikl ...“).
  Ale protože propojovací pole mohou sloužit při zobrazení jako cesta (prokliknutím) přímo na odkazovaný záznam, doporučuje se zároveň s 580 umožnit i zobrazení poznámky z polí 76X-78X použitím prvního indikátoru „0“ (záleží ovšem na možnostech knihovního systému).
  Znamená to, že údaj bude sice zobrazen duplicitně, ale pro uživatele se zjednoduší vyhledávání v databázi.

  24500 $a EMP
  580 $aPo sloučení s časopisem Jurisprudence, vynutitelnost
  práva a právní praxe vznikla EMP Jurisprudence
  78000 $t Evropské a mezinárodní právo
  $x 1210-3977
  78507 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
  $x 1212-9909
  78507 $t EMP Jurisprudence
  $x1801-2167

Případy, kdy není nutno vytvářet selekční údaj

Pokud je elektronický zdroj dostupný v jiné fyzické formě a v záznamu nejsou použita pole 76X-78X, potom se doporučuje zapsat poznámku do pole 530: $a Vydáno též v tištěné podobě

Další informace včetně ukázek zobrazení v OPACu jsou k dispozici na stránkách NK:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/bibliogrhistorie

UNIMARC

Ve formátu UNIMARC se jedná o pole z oblasti 4XX. Tento formát neumožňuje formulovat vlastní poznámku obdobou podpole $i zapsaného přímo uvnitř pole, proto v případě potřeby (=nestačí-li poznámka tak, jak je generovaná systémem u příslušného pole) katalogizátor má jedinou další možnost - zapsat vlastní poznámku do pole 311.

Stejně jako u formátu MARC 21 se doporučuje zobrazovat poznámku z pole 4XX vždy, aby to umožnilo přímý přístup k souvisejícímu záznamu.

Návrh řešení

V propojovacích polích 76X-78X se zapisují údaje o souvisejících bibliografických jednotkách.

Jedná se o selekční údaje, které musí být doplněny poznámkou vyjadřující, o jaký typ propojení se jedná.
Poznámka se v těchto případech může vytvářet několika způsoby:

 1. Použitím prvního indikátoru „0“ (Poznámka se zobrazuje)

  Používá se obvykle u polí 780 a 785. Z příslušného pole se údaje zobrazí jako poznámka uvedená výrazem odvozeným z druhého indikátoru.
  Tento způsob se nedoporučuje používat ve složitějších případech blíže popsaných v bodu 3, kdy je vhodné vytvořit poznámku v poli 580.

  24500 $a EMP Jurisprudence
  78004 $t EMP
              $x1212-8589
  78004 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
              $x 1212-9909
  78500 $t Jurisprudence
              $x 1802-3843

 2. Použitím podpole $i

  Doporučuje se dávat tomuto způsobu přednost před použitím pole 580 všude tam, kde je to možné.
  Nepoužívá se u polí 780 a 785.

  24500 $a Severské listy
              $h [elektronický zdroj]
  77608 $i Tištěná verze 1998-2008:
              $tSeverské listy
              $x 1212-5385

 3. Vytvořením poznámky v poli 580

  V případech, kdy nelze použít žádnou z předchozích možností - zejména tehdy, když zapisujeme do polí 780 a 785 údaje o periodiku, které vzniklo rozdělením/sloučením jiných periodik apod. a bylo by tedy zapotřebí pro každý výskyt pole generovat jinou část textu poznámky („Sloučením s ... vznikl ...“; „Rozdělil se na ... a ...“ atd.)
  Ale protože propojovací pole mohou sloužit při zobrazení jako cesta (prokliknutím) přímo na odkazovaný záznam, doporučuje se zároveň s 580 umožnit i zobrazení poznámky z polí 76X-78X použitím prvního indikátoru „0“ (záleží ovšem na možnostech knihovního systému).
  Znamená to, že údaj bude sice zobrazen duplicitně, ale pro uživatele se zjednoduší vyhledávání v databázi.

  24500 $a EMP
  580     $aPo sloučení s časopisem Jurisprudence, vynutitelnost
               práva a právní praxe vznikla EMP Jurisprudence
  78000 $t Evropské a mezinárodní právo
              $x 1210-3977
  78507 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
              $x 1212-9909
  78507 $t EMP Jurisprudence
              $x1801-2167

Případy, kdy není nutno vytvářet selekční údaj

Pokud je elektronický zdroj dostupný v jiné fyzické formě a v záznamu nejsou použita pole 76X-78X, potom se doporučuje zapsat poznámku do pole 530: $a Vydáno též v tištěné podobě

 

Další informace včetně ukázek zobrazení v OPACu jsou k dispozici na stránkách NK

 

UNIMARC

Ve formátu UNIMARC se jedná o pole z oblasti 4XX. Tento formát neumožňuje formulovat vlastní poznámku obdobou podpole $i zapsaného přímo uvnitř pole, proto v případě potřeby (=nestačí-li poznámka tak, jak je generovaná systémem u příslušného pole) katalogizátor má jedinou další možnost - zapsat vlastní poznámku do pole 311.

Stejně jako u formátu MARC 21 se doporučuje zobrazovat poznámku z pole 4XX vždy, aby to umožnilo přímý přístup k souvisejícímu záznamu.

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím jen bych v bodu 3 Vytvořením poznámky v poli 580 nechala pouze případ „Sloučením s ... vznikl ...“ (což odpovídá původnímu materiálu z jednání), protože poznámka „Rozdělil se na ... a ...“ by se měla dát generovat tj. upravila bych text např. takto "... které vzniklo sloučením jiných periodik a bylo by tedy zapotřebí pro každý výskyt pole generovat jinou část textu poznámky („Sloučením s ... vznikl ...“)."
19. 06. 2009 12:00
xxx
25. 06. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena