Dotaz #403

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 10. 2008
MARC 21 260 $c, 710, 928, 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. října 2008

Charakteristika problému

Kniha s názvem Pardubický kraj byla vydána v r. 2008 v Pardubicích, jako nakladatelský údaj je uvedena fráze Pardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Jak se správně zapíše údaj o nakladatelích?

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 6.4.2022.

Pokud má katalogizovaná jednotka více nakladatelů, a pokud jsou spojeni v jeden údaj (frázi), zapíše se tato fráze tak, jak je v pramenech popisu uvedena.
V případě zmíněné publikace fráze charakterizuje funkci nakladatelů jako vzájemnou spolupráci, jde tedy o rovnocenného partnera.
Jméno Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje se uvede v poli 928 Nakladatel (interní pole pro jinou formu jména nakladatele nebo pro jméno dalšího nakladatele díla).

Zápis v bibliografickém záznamu:
264#1 $aPardubice :$bPardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, $c2008
928 $aRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Pokud má katalogizovaná jednotka více nakladatelů, a pokud jsou spojeni v jeden údaj (frázi), zapíše se tato fráze tak, jak je v pramenech popisu uvedena.
V případě zmíněné publikace fráze charakterizuje funkci nakladatelů jako vzájemnou spolupráci, jde tedy o rovnocenného partnera.
Jméno Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje se uvede v poli 928 Nakladatel (interní pole pro jinou formu jména nakladatele nebo pro jméno dalšího nakladatele díla).

Zápis v bibliografickém záznamu:
260 $aPardubice :$bPardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, $c2008
928 $aRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Viz též dotaz č. 48 a 256

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen bych pro úplnost odkázala na Schvalené dotazy č. 48 a č. 256
14. 10. 2008 12:00
Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka, postupujeme stejně.
15. 10. 2008 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena