Dotaz #486

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 24. 06. 2010
MARC 21 490, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. července 2010

Charakteristika problému

Prosím o ujasnění způsobu zápisu údaje o obtížnosti(Stage 2, Level 2, Stufe 2 apod.) jazykového textu u edic typu Oxford bookworms library, Macmillan readers apod. Některé edice mají navíc ještě subedice (Oxford bookworms library. Crime & Mystery. Stage 3). V Souborném katalogu se nacházejí různé varianty: 1)Stupeň obtížnosti se uvádí v podpoli "490v" 2)Uvádí se jako 2 edice - jedna se subedicí, druhá se stupněm obtížnosti 3)Stupeň obtížnosti se uvede pouze v poznámce 4)Údaj se neuvádí

Návrh řešení:
Navrhuji buď údaj o obtížnosti nepovažovat za součást názvu edice a uvádět ho v poznámce (pole 500 MARC), nebo ho uvést jen ve 490: 490 1 $a Oxford bookworms library. Crime & Mystery. Stage 3 830 0 $a Oxford bookworms library. $p Crime & Mystery

Rozhodnutí o řešení

Revize 10.2.2022. Platné i pro pravidla RDA.

   

Údaj o obtížnosti lze v těchto případech považovat za ŘADU edice – čili za subedici. V nabídkách nakladatelství se obvykle přednostně uvádí jazyková úroveň, tématické zařazení je až druhotné.
Library of Congress ve většině případů zapisuje údaje v tomto pořadí:
Oxford bookworms library. Stage 3. Crime & Mystery
Doporučujeme zapisovat údaj také tímto způsobem, tedy:

MARC 21

490 1# $a Oxford bookworms library. Stage 3. Crime & Mystery
830 #0 $a Oxford bookworms library.
              $p Stage 3.
              $p Crime & Mystery

---------------------

Řešení ve formátu UNIMARC se dále nereviduje, nemusí být platné.

UNIMARC

225 2# $a Oxford bookworms library
              $i Stage 3
              $i Crime & Mystery
410 #0 $1 200 1# $a Oxford bookworms library
              $i Stage 3
              $i Crime & Mystery

Návrh řešení

Údaj o obtížnosti lze v těchto případech považovat za ŘADU edice – čili za subedici. V nabídkách nakladatelství se obvykle přednostně uvádí jazyková úroveň, tématické zařazení je až druhotné.
Library of Congress ve většině případů zapisuje údaje v tomto pořadí:
Oxford bookworms library. Stage 3. Crime & Mystery
Doporučujeme zapisovat údaj také tímto způsobem.

Komentáře

Možná jsem hledala špatně, ale nezdá se mi, že by LC dávala přednost zápisu ve výše uvedeném pořadí - podle LC Authorities je pořadí naopak Oxford bookworms library. Crime & Mystery. Stage 3. Každopádě je třeba upřesnit použítí podpolí ($n nebo $p) v poli 830. Myslím, že zápis 830 #0 $aOxford bookworms library.$nStage 3,$pCrime & Mystery by nebyl správný (protože řada označená jako Stage 3 se nejmenuje Crime & Mystery - stejné "jméno" totiž mají i jiné řady - Stage 1, Stage 2 ...)
02. 07. 2010 12:00
Též jsem hledala v katalogu LC a v bibliografických záznamech jsem našla převážně variantu: Oxford bookworms library. Stage 3. Crime & Mystery. Ze zápisu ve stanovisku podle interpunkce (tečky) jasně vyplývá, že jde o 2 subedice, nikoli o označení a název jedné subedice. Pořadí se mi zdá i logické, subedice s pojmenováním úrovně se dál dělí na tematické subedice.
07. 07. 2010 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena