Dotaz #562

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu kartografické dokumenty (KAR)
Odesláno 02. 11. 2012
MARC 21 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. listopadu 2012

Charakteristika problému

Užití podpole v v poli 830 u kartografických dokumentů. Při katalogizaci mapových listů velkých topografických děl (např. vojenských mapování) je pro jednoznačnou identifikaci konkrétního listu třeba uvést nomenklaturu (označení v rámci kladu listů) a poslední uvedený rok revize obsahu mapy. K tomu účelu slouží podpole v v polích pro edice (490, 830), uvádí dle současné katalogizační praxe pouze v poli 490. Pole 490 však na rozdíl od pole 830 není prohledatelné a neumožňuje proto výběr požadované mapy ze seznamu. Je možné v těchto případech uvádět podpole v i u pole 830?

Návrh řešení:
490 1# $a [Die Franzisco-Josephinische Landesaufnahme ] 1:200 000 ; $v 3456. 1930 830 #0 $a Třetí vojenské mapování 1:200 000 ; $v 3456. 1930

Rozhodnutí o řešení

Podle manuálu MARC 21. Bibliografický formát se podpole 830$v používá pro zápis "číselného označení svazku nebo jiného pořadí", jak je i prezentováno v příkladech pro pole 490 a 830.

I když v příručkách Katalogizace ve formátu MARC 21 (ISBN 978-80-7050-539-7) nebo Katalogizace kartografických dokumentů (ISBN 80-7050-467-6) není v příkladech podpole 830$v uvedeno, neznamená to, že se toto podpole nesmí v naší katalogizační praxi použít. Záleží na konkrétních potřebách té které instituce. Např. Mapová sbírka PřF UK v Praze při katalogizaci mapových listů vojenských mapování zapisuje do podpole 830$v právě číslo nomenklatury a rok vydání.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena