Dotaz #309

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 09. 2006
MARC 21 020
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. října 2006

Charakteristika problému

Jak zapisovat desetimístné ISBN bez oddělujících pomlček, tedy číslo vcelku. U ISBN, které má pouze mezery, je správné doplňovat pomlčky?

Rozhodnutí o řešení

Revize 18.1.2024. Platné i pro pravidla RDA.
Viz též příručka
Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Iniciály ISBN nejsou ve formátech MARC 21 i UNIMARC součástí zápisu; číslo ISBN (desetimístné i třináctimístné) se v bibliografickém záznamu zapisuje včetně spojovníků.

Pro zápis spojovníků a mezer v rámci ISBN byla pro Česko schválena česká interpretace - mezery se nahrazují spojovníky, což zajistí správné zobrazení na výstupu.

Pokud je číslo ISBN uvedeno vcelku, je nutné se s žádostí o jeho správný zápis obrátit na Národní agenturu ISBN, struktura jednotlivých částí ISBN je totiž pohyblivá.
Tel. 221 663 306
e-mail: isbn@nkp.cz

Správný zápis ISBN u cizojazyčné produkce je třeba vyhledávat v zahraničních informačních pramenech (např. v příslušných národních bibliografiích).
Nepodaří-li se zjistit správná forma ISBN, doporučuje se zapsat číslo přesně tak, jak je uvedeno v knize a neupravovat je podle vlastního uvážení.

Návrh řešení

Praxe uvádění ISBN v dokumentu není jednotná. Jednotlivé části ISBN bývají odděleny spojovníky, mezerami nebo jsou někdy uvedeny vcelku.

Iniciály ISBN nejsou ve formátech MARC 21 i UNIMARC součástí zápisu; číslo ISBN se v bibliografickém záznamu zapisuje včetně spojovníků.

Pro mezery v rámci ISBN byla pro Česko schválena česká interpretace - mezery se nahrazují spojovníky, což zajistí správné zobrazení na výstupu.

Pokud je číslo ISBN uvedeno vcelku, je nutné se s žádostí o jeho správný zápis obrátit na Národní agenturu ISBN, struktura jednotlivých částí ISBN je totiž pohyblivá.
Tel. 221 663 306
e-mail: Antonin.Jerabek@nkp.cz

Komentáře

Dovoluji si upozornit že dle manuálu MARC 21. Bibliografický formát s. 020-3 "Iniciály ISBN, ISBN (neplatné) a SPOJOVNÍKY NEJSOU součástí zápisu" - takže, jestli to dobře chápu, českou interpretací je i věta "číslo ISBN se v bibliografickém záznamu zapisuje včetně spojovníků". A ješte bych se chtěla zeptat, zda se na Národní agenturu ISBN můžeme obracet i v případě zahraničních ISBN.

07. 10. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena