Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
551 Kam zapsat ISBN knižní předlohy, které je explicitně uvedeno v pramenech popisu zvukového dokumentu - audioknihy? 500,787 ZVZ K připomínkování
552 Jak se v poli 500 uvádí durata u formátu MP3. Také ve formě MM:SS nebo se může uvést ve formě např. 8 hod. 4 min.? 300 ZVZ K připomínkování
553 Je možné v autoritních záznamech personalních jmen a korporací používat pole 7xx pro anglickou podobu jména/korporace obdobně jako autoritních záznamech pro věcné téma? Pokud ano, s jakými indikátory?... AUT Přijato
554 Dobrý den, potřebuji zaevidovat knihu od spisovatele Egona Hostovského, která je v arabštině. Jediný záznam latinkou a tudíž pro mě čitelný je slovo Missing, jinak vůbec nic. Podobný problém mám s jeh... XXX Schváleno
555 Dobrý den, ráda bych se zeptala na přepis ruštiny. Jedná se o tvrdý znak, v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky je napsáno, že ve starém pravopise se na konci slova znak vyn... XXX Schváleno
556 Máme ve fondu několik textů (většinou rukopisů), u kterých je uvedena překladatelka A. Jelínková. U jednoho z nich je uvedeno jako autor originálu jméno, které používal jako pseudonym Antonín Fencl. S... AUT Schváleno
557 Řimské číslice používané s příjmením. Do jakých podpolí v záhlaví personálního jména (s indikátorem "1") zapisovat římské číslice. Návrh řešení: V případě osob narozených před rokem 1900 je pro... Pole 100, 400, 500, ... AUT Schváleno
558 Publikace nakladatelství Reclam jsou vydávány s datem copyrightu a ještě s datem tisku (u kterého je uvedeno "printed"). Pokud najdu záznamy těchto publikací v JIB podle ISBN, většinou se naleznou pub... 008, 250, 260 MON Schváleno
559 Dobrý den, získali jsme do knihovny ve zdigitalizované podobě knihy Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku / Marie A. Smolková a Regina Bíbová a Podvink... ELZ Přijato
560 Některé instituce (nejčastěji akademie věd), zejména v Rakousku, Německu a zemích bývalé Jugoslávie, vydávají monografie v edicích označených obecným výrazem typu „Denkschriften", „Katalozi" apod. Tyt... 490, 830 MON K připomínkování
561 Propojovací pole v poznámkách - Lze použít u poznámkových polí pro odlišení poznámek vztahujících se ke konkrétnímu exempláři podpole 8 obsahující čárový kód jednotky? Dotaz vychází z potřeby evidence... 561, 562, 563, 9XX XXX Schváleno
562 Užití podpole v v poli 830 u kartografických dokumentů. Při katalogizaci mapových listů velkých topografických děl (např. vojenských mapování) je pro jednoznačnou identifikaci konkrétního listu třeba ... 830 KAR Schváleno
563 Kódy rolí u korporací Z důvodů pokračující digitalizace novějších map, jejichž autorství je často kolektivní a je vyjádřeno názvem korporace, se ukazuje jako potřebné odlišit tyto instituce od ostatní... 110, 710 KAR Schváleno
564 Zápis úvodního členu u zdrojového dokumentu v podpoli t . Má se člen vynechat nebo zapsat? př. 773 $t Ionisierende Strahlung in Diagnostik und Therapie der gynäkologischen Karzinome nebo 773 $t Die io... 773 XXX Schváleno
565 Dobrý den, prosím o radu do jakého pole máme uvádět číslo výtisku exempláře. Je při vytváření záznamů pro několik různých výtisků nutno uvádět konkrétní čísla, popř. signatury, na kterých se číslo dan... XXX Schváleno
566 Psaní velkých/malých písmen v českých a latinských rodových a druhových jménech rostlin a živočichů např. včela medonosná (lat. Apis melifera). Návrh: S přihlédnutím k již schvalenému dotazu ke... XXX Schváleno
567 Proč nelze uvádět údajích o dostupnosti cenu knihy zjištěnou u nakladatele, i když v knize uvedena není, ale všichni prodejci z ní vycházejí. Pokud cena není uvedena v údajích o dostupnosti není vidět... 020 XXX Schváleno
568 Dobrý den, na hudební oddělení jsme koupili CD Heretic commando od skupiny Hypnos. Po otevření jsme zjistili, že kromě hudebního CD je součástí i DVD. V naší knihovně však DVD nepůjčujeme, nemáme uzav... HUD Přijato
569 Prosím o rozhodnutí, do kterého z polí MARC21 uvádět číslo DOI - Digital Object Identifier, tj. číslo pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě - týká se odborných článků i monografií. Podle... 024, 856 XXX Schváleno
570 Chtěla bych uvést v bib záznamu pro tištěnou verzi dokumentu do pole 856 URL adresu pro obsah dokumentu. Jakou hodnotu bude mít 2. indikátor: 1 nebo 2 nebo je to jedno? Z dotazu č. 358 to jednoznačně ... XXX Schváleno
571 Dobrý den, prosím, může se vyskytovat v názvových údajích o edici dvojtečka? A když ano, tak v jakém případě? Děkuji Hlaváčková 490, 830 XXX Schváleno
572 Prosím o radu: při stahování autoritního záznamu "Geograf. termín" do pole 651 např. při pojmu "Rakousko" - je možné použít v tomto poli i zpřesněné výrazy jako Rakousko (1526-1804) Rakousko (1804-186... VEC Schváleno
573 Dobrý den, proč se v nových katalogizačních záznamech Národní knihovny (v případě, že má kniha více než 3 autory), zapisuje i první autor do pole 700 a pole 100 zůstává prázdné? Došlo k nějaké úpravě ... 100, 245, 700 XXX Schváleno
574 Jak správně zkatalogizovat dokument, který se skládá ze dvou disku, přičemž jeden je DVD-video a druhý DVD-ROM? Na krabičce je uvedeno Michail Bulgakov Dramatická koláž z románu Mistr a Markétka, na p... ELZ Přijato
575 Je vhodné, pokud v publikaci není uvedené ISBN, doplnit ho podle Amazon.com, nebo raději ne? Jedná se o zahraniční publikaci, takže přístup do lokálního registru ISBN je licencovaný. V knize ISBN uved... 020 XXX Schváleno
576 Může se v analytickém popisu krátit velmi dlouhý podnázev? Jedná se o katalogizaci článků z regionálních novin. 245 ANL Schváleno
577 Dobrý den, je správné všechna osobní jména uvedená na titulním listu uvádět do 700 vedlejší záhlaví? Nemám teď na mysli autora(y) knihy, ale další původce. (Např. dekor styling Venny Hladik ; food sty... 700 XXX Schváleno
578 Pokud časopis změnil název a tato změna byla vyhodnocena jako "nepodstatná", tj. záznam celého titulu zůstává jako jeden záznam s alternativním názvem, mohu do pole 773^t uvádět skutečný název konkrét... 773, 947 ANL Schváleno
579 Dobrý den, lze v poli 260, v podpoli c použít zkratku [s.a.] (sine anno - bez roku)? Ze zdroje neznáme rok vydání. Děkuji Hlaváčková 260 XXX Schváleno
580 Dobrý den, chtěli jsme se zeptat, jestli se nějak změnila katalogizační praxe co se týče vytváření vedlejších záhlaví edic v poli 810, pokud jde o školy a jejich spisy. V databázi NKC se tento typ záh... 810, 830 MON Schváleno
581 V případě některých audioknih nastala situace, že nahrávka byla vyrobena již dříve (např. Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana) a také vydána, a nyní je vydána znovu jiným vydavatelstvím. N... 518 ZVZ K připomínkování
582 Jak správně uvést Zdrojový dokument u článků otištěných ve zvláštních cizojazyčných číslech? V poslední době je stále častější, že česká periodika vydají jednou za čas cosi jako "zvláštní číslo", kter... 773 ANL Schváleno
583 Jaký kód se má, prosím, zapisovat v podpoli kód role u osoby, která načetla audioknihu? Praxe je zatím rozdílná, užívá se Vypravěč pohádek, anekdot nebo Vypravěč-komentátor. Ani jedna není zcela přesn... ZVZ Přijato
584 Některá CD vydaná spolu s časopisem Ultramix mají v SKC v popisu jeho název se znakem dvojtečky místo měkkého i (Ultram:x místo Ultramix). Zjevně jde o typografickou hříčku a v záznamu seriálu jako ta... ZVZ Přijato
585 Zpracovávám dokumentární film, ve kterém mám souběžný název, souběžný podnázev i souběžný název části. Údaje o odpovědnosti jsou jen v češtině. Podnázev se vztahuje k hlavnímu názvu. Jak správně zapsa... XXX Schváleno
586 Máme dokument, kde titulní stránka je v ruštině, zbytek textu dokumentu je ve francouzštině. Je možnost uvést v kódovaných údajích pole 008 pozice 35-37 fre a současně na pozici 38 kód modifikace o? 008, 546 XXX Schváleno
587 Jak správně zkatalogizovat svazky Divadelního ochotníka? V katalogu Národní knihovny jsou záznamy dva - v záznamu s číslem ČNB cnb001715128(http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=001715128&loc... XXX Schváleno
588 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
589 Jaký formální deskriptor (pole 655) mám použít pro literární adaptace, volné převyprávění atd., následně i Skupinu Konspektu? Je to pokaždé národní literatura bibliografického předchůdce? Rozdílné pří... VEC K připomínkování
590 Dotisk - jakou roli v tomto případě hraje, kde je rok vydání uveden? Když je na titulním listě uvedeno že jde o první dotisk a současně je na titulním listě uveden i rok dotisku, mám publikaci popsat ... 264 MON Schváleno
591 Dobrý den, rád bych se zeptal na správný zápis MV např. Berlin und Hamburg. Lze zapsat takto: Berlin ; und Hamburg (210 ## $aBerlin$aund Hamburg)? Děkuji šp 264 MON Schváleno
592 Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit jak spolehlivě určit a odlišit monografické č. seriálů a tematických názvů? Viz např. Sborník Národního muzea v Praze , Řada C - Literární věda, Revue des études ... XXX Schváleno
593 DOBRÝ DEN, DO KTERÉHO LETOPOČTU SE POČÍTAJÍ STARÉ TISKY? EXISTUJE PRO NĚ SPECIÁLNÍ ŠABLONA (KATALOGIZACE V ALEPHU)? DĚKUJI MON Schváleno
594 Dobrý den, prosím o upřesnění pravila, podle nějž se do hl. záhlaví uvádí název konference, který není na TL, ale např. v úvodu, v předmluvě. Srov. např. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number... 111, 711 XXX Schváleno
595 V poslední době se často objevují v poli 710 geografické pojmy s číslem geoautority (např. $aJihomoravský kraj (Česko : 2000-)$7ge129473)a bez autorské role. Náš systém (Verbis) však neumožňuje uvést ... 110, 710 XXX Schváleno
596 Máme do záznamu zapsat společný název pro volně navazující knihy, když není v knihách uveden? MON Schváleno
597 Dobrý den, co znamená symbol ° v poli 300c? Příklad: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=000706553&local;_base=SKC kde je v MARC uvedeno 300 |a 309 s. ; |c 8° Děkuji. 300 MON Schváleno
598 Jak zapisovat apostrof v autoritních záznamech. V bázi AUT10 není zápis jednotný např. O"Hara, Delta, 1963 ale O'Hara-Devereaux, Mary, 1943. Návrh řešení: Navrhuji sjednotit (stejně jako v bibl... AUT Přijato
599 Je menší typ písma důvodem k oddělení od hlavního názvu? Pokud je na knize uvedeno toto: Tessa (La Nymphe au coeur fidele) Má být celý výraz v hlavním názvu nebo má být výraz v závorce uveden v podpol... XXX Schváleno
600 Prázdný dotaz XXX Schváleno