Dotaz #561

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 02. 11. 2012
MARC 21 561, 562, 563, 9XX
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 7. ledna 2013

Charakteristika problému

Propojovací pole v poznámkách - Lze použít u poznámkových polí pro odlišení poznámek vztahujících se ke konkrétnímu exempláři podpole 8 obsahující čárový kód jednotky? Dotaz vychází z potřeby evidence cenných exlibris, jiných proveniečních údajů (561) nebo třeba rukopisných poznámek (562). Mohou se vyskytnout i umělecky cenné vazby (563). Tyto prvky se relativně často vyskytují i u exemplářů z 19. a 20. století a přestože nesou uměleckou i historickou přidanou hodnotu a mnohdy mají i nemalou cenu samy o sobě, nejsou v záznamu o knize nijak evidovány.

Návrh řešení:
Poznámkové pole by mělo obsahovat podpole 8, které jednoznačně a strojově čitelně označí exemplář, k němuž se poznámka vztahuje, a podpole 5, které omezí údaje pouze na lokální bázi.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Podpole $8 slouží k vzájemnému propojení polí v rámci jednoho záznamu. Týká se to jak propojovacích polí (76X-78X), tak polí poznámek (5XX).

U pole 562 je výslovně uvedeno, že je určeno pro staré tisky a rukopisy, podobně je to i u pole 563; u pole 561 sice toto upozornění chybí, ale není zde ani možnost omezit poznámku na jeden exemplář.
U novodobých dokumentů by se měl bibliografický popis vztahovat na všechny exempláře daného vydání. Individuální zvláštnosti jednotlivých exemplářů se pak uvádějí tam, kde se evidují jednotky.

Pokud tento způsob instituci z nějakého důvodu nevyhovuje (přílišná délka poznámky k exempláři apod.), lze zvážit možnost použít některé pole se znakem „9“ (=pole pro národní použití) nebo indikátor „9“ .
Podrobné informace k těmto polím a indikátorům jsou zde:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/blok-9xxuni-m21
O přidání polí X9X a XX9, případně přidání indikátoru 9 k některému poli je třeba požádat správce formátu (Mgr. Edita Lichtenbergová: edita.lichtenbergova@nkp.cz)
Pole 990-999 mohou knihovny použít podle svého uvážení. Jejich evidence je volitelná, ale doporučuje se, zejména u polí potenciálně využitelných pro více knihoven či systémů.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena