Dotaz #563

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu kartografické dokumenty (KAR)
Odesláno 02. 11. 2012
MARC 21 110, 710
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. listopadu 2012

Charakteristika problému

Kódy rolí u korporací Z důvodů pokračující digitalizace novějších map, jejichž autorství je často kolektivní a je vyjádřeno názvem korporace, se ukazuje jako potřebné odlišit tyto instituce od ostatních, které mohou být v záznamu zmíněny (např. nakladatelství, tiskárny, litografické dílny). Autorský podíl totiž ukazuje na držitele práv k mapě a určuje například, zda může být digitalizovaná mapa zpřístupněna na internetu, nebo pouze v budově knihovny. Je možné u těchto polí uvádět kód role?

Návrh řešení:
110 2# $a Státní geologický ústav $7 ko20010094257 $4 ctg 710 2# $a Vojenský kartografický ústav $7 ko2005263855 $4 prt

Rozhodnutí o řešení

I když se většinou v naší katalogizační praxi při bibliografickém popisu kód role u korporace neuvádí, podle manuálu MARC 21. Bibliografický formát je možné použít v bibliografickém záznamu kód role též v polích pro korporace 110 (hlavní záhlaví) a 710 (vedlejší záhlaví). Záleží na konkrétních potřebách zpracovatelské instituce.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena