Dotaz #551

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu zvukové záznamy (ZVZ)
Odesláno 04. 07. 2012
MARC 21 500,787
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. září 2012

Charakteristika problému

Kam zapsat ISBN knižní předlohy, které je explicitně uvedeno v pramenech popisu zvukového dokumentu - audioknihy?

Návrh řešení

Pokud je v pramenech popisu zvukové knihy explicitně uvedeno ISBN knižní předlohy, doporučujeme zapsat údaje týkající se knižní předlohy do oblasti poznámek. Jestliže je název knižní předlohy jiný než název audioknihy, je vhodné zapsat do poznámky i tento odlišný název.

Ve formátu MARC 21

500 ## $aPodle stejnojmenné knihy, ISBN ...
500 ## $aPodle knihy: Název knižní předlohy, ISBN ...

Ve formátu UNIMARC

300 ## $aPodle stejnojmenné knihy, ISBN ...
300 ## $aPodle knihy: Název knižní předlohy, ISBN ...

Pokud zpracovatelská instituce vlastní i knižní předlohu audioknihy, lze zapsat údaje týkající se knižní předlohy do „propojovacího“ pole. Ve formátu MARC 21 se pro tento účel používá pole 787 s hodnotami indikátorů „08“, odkud je možno zobrazit poznámku a odkud je též umožněno propojení přes název na související záznam v bázi (pole 500 se v tomto případě nevyplňuje).

787 08 $iPodle knihy:$tNázev knižní předlohy$zISBN ...

(viz např. záznam SYSNO 2361173, báze NKC)

Komentáře

Podle mého názoru můžeme pole 787 zapsat i v případě, kdy související dokument není ve fondu knihovny/v databázi.
24. 08. 2012 12:00
Připojuji se ke Stanovisku č. 1 - pole 787 bych užila i v případě, že knižní předloha není ve fondu tj. pole 500 bych vůbec nepoužívala.
05. 09. 2012 12:00
Souhlasím s tím, že propojovací pole 787 lze použít pro generování poznámky bez ohledu na to, zda knižní předloha je či není ve fondu/databázi knihovny. Mělo by se ale přihlédnout ke knihovnám, které propojovací pole z nějakého důvodu nepoužívají (nemají např. formát MARC 21).
06. 09. 2012 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena