Dotaz #580

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 24. 02. 2014
MARC 21 810, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. dubna 2014

Charakteristika problému

Dobrý den, chtěli jsme se zeptat, jestli se nějak změnila katalogizační praxe co se týče vytváření vedlejších záhlaví edic v poli 810, pokud jde o školy a jejich spisy. V databázi NKC se tento typ záhlaví objevuje převážně v poli 830, např. 830 0 $a Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. $p Historia et historia artium nebo 830 0$a Folia facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. $p Geologia atd. Děkujeme za objasnění.

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 25.1.2022.

Instrukce k použití polí 810/830 pro některé typy českých edic je k nahlédnutí zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/zapis-nazvu-edice-se-jmenem-korporace-pole-810-nebo-830

Názvy edic „Opera…“, „Folia…“ apod. můžeme zařadit mezi edice typu „Acta“ – tj. latinské názvy gramaticky spojené s názvem instituce.

   

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Instrukce k použití polí 810/830 pro některé typy českých edic je obsažena v dotazu ke katalogizaci č. 363.

Problematiku projednávala pracovní skupina pro jmenné zpracování dne 24.4.2008:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/zapis-jmskup-08
* Upozorňujeme, že od vzniku zápisu došlo ke změně: v té době se počítalo s polem 440, které se v ČR přestalo používat v r. 2009. Pro zápis edic typu Acta … a edic s neměnným nezaměnitelným názvem tedy platí způsob uvedený v dotazu 363.

Názvy edic „Opera…“, „Folia…“ apod. můžeme zařadit mezi edice typu „Acta“ – tj. latinské názvy gramaticky spojené s názvem instituce.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena