Dotaz #581

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu zvukové záznamy (ZVZ)
Odesláno 03. 03. 2014
MARC 21 518
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. března 2014

Charakteristika problému

V případě některých audioknih nastala situace, že nahrávka byla vyrobena již dříve (např. Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana) a také vydána, a nyní je vydána znovu jiným vydavatelstvím. Na disku je informace o původu vydání uvedena (tedy KTN i např. Tympanum), na pouzdru je uveden i rok původního vydání("Nahrávku vyrobila KTN v roce..." a dále "Vydalo Tympanum..."). Jakým způsobem se toto promítne do zpracovávaného záznamu? Obdobně se pracuje i s nyní na fyzických nosičích vydávanými staršími nahrávkami Českého rozhlasu? Děkuji

Návrh řešení

Pokud je audiokniha vydána jiným vydavatelem, uvede se současný nakladatel do nakladatelských údajů (MARC 21 pole 260) a informace o pořízení nahrávky se uvede do poznámky (MARC 21 pole 518). Datum původního nahrání se promítne též v kódovaném poli 008 na pozicích 06-14, kde pozice 008/06 obsahuje kód „p“ (= data vydání a nahrávky jsou odlišná), pozice 008/07-10 obsahuje současné datum vydání a pozice 008/11-14 obsahuje datum původní nahrávky.


Ve formátu MARC 21

008/06 p
008/07-10 2013
008/11-14 2008
260 ## $a[Praha] :$bTympánum,$c2013
518 ## $aNahrávku vyrobila KTN v roce 2008


Ve formátu UNIMARC

Pro zápis původního data nahrávky se používá pole 305 (Poznámky k údajům o vydání a k bibliografické historii).


Komentáře

Připomínám, že na disku (jako zdroji informací) je jako vydavatel uvedena i KTN i Tympanum.
18. 03. 2014 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena