Dotaz #567

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 12. 06. 2013
MARC 21 020
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. července 2013

Charakteristika problému

Proč nelze uvádět údajích o dostupnosti cenu knihy zjištěnou u nakladatele, i když v knize uvedena není, ale všichni prodejci z ní vycházejí. Pokud cena není uvedena v údajích o dostupnosti není vidět na katalogizačním lístku a tím pádem ve výpůjčním protokolu.

Návrh řešení:
Možnost uvádět doporučenou cenu i pokud není v knize uvedena.

Rozhodnutí o řešení

Revize 13.12.2021, platné i pro pravidla RDA

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Za jednoznačný údaj považujeme jenom cenu vytištěnou přímo v/na knize (s vědomím toho, že je to pouze součást popisných údajů; faktická cena požadovaná např. při ztrátě knihy není vázaná na údaj v poli 010 - UNIMARC / 020 - MARC 21).

Cena sdělená nakladatelem nebo distributorem nemusí být „stabilní“ údaj, časem může dojít např. ke slevě v rámci výprodeje nebo naopak ke zvýšení ceny u vzácnějších exemplářů, takže by se údaj u různých knihoven mohl lišit v závislosti na době získání dokumentu.

Skutečnou pořizovací cenu je možné uvádět v rámci údajů o exempláři.

   

Komentáře

Údaj o ceně píšeme do údajů o dostupnosti, jen je-li uveden na knize. Pokud knihu koupíme, píšeme si tento údaj do údajů o exempláři. Je skutečně vidět, že se ceny liší. Když jsme koupili stejnou knihu před zvýšení DPH a po zvýšení, je ten rozdíl značný. Dle mého názoru lze tedy skutečně do údajů o dostupnosti uvádět pouze cenu uvedenou na knize.
28. 06. 2013 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena