Dotaz #560

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 22. 10. 2012
MARC 21 490, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Některé instituce (nejčastěji akademie věd), zejména v Rakousku, Německu a zemích bývalé Jugoslávie, vydávají monografie v edicích označených obecným výrazem typu „Denkschriften“, „Katalozi“ apod. Tyto edice jsou rozděleny na tématické řady, ale řady nemají vlastní název jako takový, jsou označené pouze názvem sekce dané instituce. Máme tento údaj zapisovat jako podřízenou část korporace nebo jako řadu edice?

Příklady (údaje v pořadí uvedeném na dokumentu):

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Philosophisch-Historische Klasse
Denkschriften
141. Band

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Katalozi knj. 7
Odjelenje umjetnosti knj. 2

Srpska akademija nauka i umetnosti
Naučni skupovi
Knjiga CXXXIII
Odeljenje jezika i književnosti
Knjiga 23
Serbian Academy of Sciences and Arts
Scientific Meetings
Volume CXXXIII
Department of Language and Literature
Book 23

Návrh řešení

NEUZAVŘENO. PROJEDNÁ SE NA PŘÍŠTÍM JEDNÁNÍ PS PRO JMENNÉ ZPRACOVÁNÍ

Jako jméno korporace doporučujeme zapsat pouze hlavní korporaci, se sekcí budeme zacházet jako s řadou edice:

490 1# $a Denkschriften / Österreichische Akademie der Wissenschaften.
            Philosophisch-Historische Klasse ;
            $v Bd. 327
830 #0 $a Denkschriften (Österreichische Akademie der Wissenschaften).
            $p Philosophisch-Historische Klasse

490 1# $a Katalozi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ;
            $v knj. 7.
            $a Odjelenje umjetnosti ;
            $v knj. 2
830 #0 $a Katalozi (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti).
            $p Odjelenje umjetnosti.

*****

Některé instituce z interních systémových důvodů zapisují k jednomu poli 490 (edice+řada) dva výskyty pole 830 (jednou pouze s názvem hlavní edice, jednou v kombinaci s názvem řady) a čísla svazků:
830 #0 $a Katalozi (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti) ;
            $v knj. 7.
830 #0 $a Katalozi (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti).
            $p Odjelenje umjetnosti ;
            $v knj. 2

Tento postup je v případě nutnosti možný, ale není zcela standardní.

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. zapisovat sekci jako řadu edice nesouhlasím. Rovněž nesouhlasím s tvrzením, že zápis uvedený kurzívou v poznámce pod čarou není zcela standardní - tento zápis je uveden v manuálu MARC 21. Bibliografický formát na s. 490-2 a běžně s ním setkáváme v zahraničních katalozích (a to včetně číslování v 8xx $v)
06. 11. 2012 12:00 Odpovědět
Údaje o odesílateli (nejsou zveřejňovány) - vyplňujte prosím s diakritikou